Handel lokalt lønner seg

Et av hovedmålene med vårt sponsornettverk er at partnerne våre skal handle av hverandre, og dermed styrke det lokale næringslivet. Les mer om hva vi gjør for å etterleve ukas bærekraftmål: mål 11 - bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Annonse:

Et viktig ledd i å ha et bærekraftig lokalsamfunn er å ha et sterkt lokalt næringsliv. For å kunne ha et sterkt næringsliv lokalt er vi avhengige av at vi investerer i vårt eget nærmiljø gjennom å handle lokalt, støtte lokale butikker, restauranter og bedrifter. 

Som privatperson kan du selv være en bevisst forbruker som er med på å styrke ditt lokale næringsliv på følgende måte:

  • Tenk på pengene dine som en stemmeseddel der det du bruker penger på er det du vil ha mer av. Vil du ha et godt utvalg av butikker lokalt, må du handle lokalt.
  • Vurder heller å handle norsk og lokalt fremfor å handle fra utenlandske leverandører på nett.
  • Vær mer bevisst på hvor det du handler kommer i fra. Prioriter norsk landbruk fremfor importerte varer.
  • Prioriter heller lokale, selvstendige butikker og restauranter fremfor store kjeder, så opprettholder du mangfoldet av tilbud. 

Handel lokalt i Strømsgodsets sponsornettverk

Strømsgodsets sponsornettverk består av 150 bedrifter, i all hovedsak fra Drammens-regionen. I tillegg til profilering og billetter er et av de største fordelene med å være samarbeidspartner i Strømsgodset at man får ta del i vårt nettverk. I Strømsgodset sier vi at vi skal ha det viktigste næringslivsnettverket i regionen. 

Lojaliteten i nettverket vårt er stor!

— Rune Marthinsen, Markedssjef bedriftsmarked
For å etterleve dette legger vi til rette for gode møteplasser hvor beslutningstakere fra lokale bedrifter kan møtes, bygge nettverk, og derav handler av hverandre.  Dette fører igjen til at det handles mye på tvers av bedriftene i nettverket vårt. Derfor kan vi si at vi er Drammens viktigste nettverk.

Ved å legge til rette for gode møteplasser, og dermed handel innad i nettverket, er vi samtidig med på å legge til rette for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv i hele regionen, hvor bedrifter fra samme region er lojale mot hverandre, og handler mer av hverandre. 

For bedriftsmarkedssjef Rune Marthinsen er dette en av hovedargumentene han bruker når han skal få inn nye bedrifter:

- Lojaliteten i nettverket vårt er stor! Partnerne prioriterer å forhøre seg med andre samarbeidspartnere i nettverket først når de skal handle varer eller tjenester. Og vi har uttalelige eksempler på samarbeidspartnere som har handlet av hverandre. Det viser at nettverket vårt fungerer. 

Les mer om det å være samarbeidspartner her

Sponsorer på nettverkstur i Marbella
Sponsorer på nettverkstur i Marbella

Les eksempler på handel internt i vårt sponsornettverk her: 

 

Annonse fra Eliteserien: