Ny rapport: Gatelagenes samfunnsgevinst på mer enn 430 millioner årlig

At Gatelaget er en velfungerende modell innen rusfeltet visste vi - men nå har vi fått reelle tall på hvor stor betydning gatelagene faktisk har for samfunnet og samfunnsøkonomien. Og tallene forbauser.

Annonse:

Oslo Economics har laget et samfunnsregnskap for Fotballstiftelsen (interesseorganisasjonen til galtelagene i Norge). Der vurderes de samfunnsøkonomiske gevinstene til gatelagene til i overkant av 430 millioner kroner årlig.

Rapporten viser at gatelagsaktivitetene leverer fantastiske resultater både i sparte budsjettkroner for det offentlige og i helse- og samfunnsmessige gevinster for samfunnet:

Fra Brobyggercupen tidligeredenne uka
Fra Brobyggercupen tidligeredenne uka
  • Direkte sparte budsjettkroner for det offentlige vurderes til snaut 100 millioner kroner årlig
  • Helsegevinstene til 280 millioner kroner årlig
  • Dugnadsinnsatsen for og av gatelagsspillerne til 12 millioner kroner årlig
  • Økt verdiskaping og reduserte skattefinasieringskostnader til 55 millioner kroner årlig
  • Totalt beregnes den samfunnsøkonomiske gevinstene altså til i overkant av 430 millioner kroner

I tillegg er samfunnsøkonomene fra Oslo Economics tydelige på at det er flere andre gevinster det er veldig, veldig vanskelig å tallfeste, men som både for spillerne og for samfunnet har stor betydning.

En person med rusutfordringer har i snitt 7 nære pårørende. For disse pårørende har positive tiltak som gatelaget en stor innvirkning på deres livskvalitet. Pårørende til gatelagsspillere utgjør over 8000 mennesker.

Les hele rapporten fra Oslo Economics her

 

Rusfrie timer på Gulskogen

Det er i dag 30 Gatelag rundt omkring i Norge, og over 1200 aktive spillere. 84% av disse spillerne uttaler at de ruser seg mindre etter at de begynte å spille på gatelaget. Hele 240 spillere kom i fjor ut i lønnet arbeid eller utdanning, dette er resultater som er helt enestående på rusfeltet.

Det at vi møtes såpass ofte gjør at spillerne kommer inn i daglige rutiner, de får forutsigbare rammer, og flere blir rigget for å komme tilbake i arbeid eller utdanning.

— Lars-Petter Eggen, leder samfunn i Strømsgodset
Strømsgodset startet sitt gatelag allerede i mars 2016. I løpet av disse 7 1/2 årene har nesten 300 spillere vært innom vårt gatelag. Leder for samfunn, og prosjektleder for gatelaget, Lars-Petter Eggen, ser med egne øyne hva gatelaget gjør med de som deltar:

- Hver eneste uke, tre ganger ukentlig, møtes 8-10 spillere til fotballøkt, felles lunsj og sosialt samvær. Felles for våre aktiviteter er at alle spillerne skal møte i fin form, som gjør at vi kan telle rusfrie timer i løpet av et år. Det at vi møtes såpass ofte gjør at spillerne kommer inn i daglige rutiner, de får forutsigbare rammer, og flere blir rigget for å komme tilbake i arbeid eller utdanning. Hittil i år har Strømsgodsets gatelag rekruttert 3 spillere ut i utdanning og 3 spillere ut i lønnet arbeid. 

- Det gjør noe med selvfølelsen din

Som spiller på gatelaget ikler du deg SIF-tøy og representerer klubben hver eneste uke, og det gjør noe med selvfølelsen din:

Samtalen du har med en ruskonsulent ute på fotballbanen er en helt annen samtale enn du ville hatt bak en pult inne på et kontor.

— Lars-Petter Eggen, leder samfunn i Strømsgodset
- Deltakerne på gatelaget er først og fremst fotballspillere, ikke rusmisbrukere. Det gjør noe med selvfølelsen din. Som fotballklubb behandler vi spillerne på gatelaget på en profesjonell måte, uavhengig av hva du ellers står i i hverdagen. Når du kommer på trening er du tilstede i nuet og får et frirom fra utfordringene du kan oppleve i livet. De som deltar er genuint glad i å spille fotball, og derfor er også motivasjonen for å møte opp stor. Det er noe av dette som gjør at gatelagsmodellen fungerer så godt, sier Lars-Petter Eggen. 

I tillegg til fotballtrenere fra Strømsgodset er også NAV-veileider, arbebdskonsulent fra Enter og ruskonsulent fra kommunen tilstede på alle gatelagstreninger. Dermed er det kort vei for deltakerne til å komme i kontakt med de rette instansene, som også kan gjøre veien ut i arbeid og utdanning kortere:

- Samtalen du har med en ruskonsulent ute på fotballbanen er en helt annen samtale enn du ville hatt bak en pult inne på et kontor. Du får en mye nærere og mer mennesklig relasjon til de offentlige instansene som skal hjelpe deg. Derfor tror vi også at såpass mange som er innom Gatelaget faktisk kommer seg ut i jobb og utdanning, supplerer Lars-Petter. 

Kjenner du noen som kunne vært interessert i å delta på Strømsgodsets gatelag? Les mer her eller ta direkte kontakt med Lars-Petter Eggen, tlf.: 40801511 eller via mail: [email protected]

Takk til våre samarabeidspartnere:

Gatelaget partnere.jpg

 

 

Annonse fra Eliteserien: