gatelag turnering STRØMSGODSET

Gatelaget

Gatelaget er et aktivitetstilbud til mennesker med rusproblemer.

Annonse:

Prosjektet skjer i samarbeid med Senter for rus og psykiatri, Drammen kommune og Fotballstiftelsen. Gatelaget er et lavterskseltilbud for rusmiddelavhengige. Alle som har, eller har hatt, utfordringer knyttet til rus kan delta. Målet er at dette lavterskeltilbudet skal gi mennesker med  økt livskvalitet. Fysisk trening, mestringsfølelse og samhold er således viktige elementer. Gatelaget er med på å etterleve Strømsgodsets bærekraftsmål 3 "Vi skal inspirere til aktivitet og en sunn livsstil for folk i Drammen"

Gatelaget ble startet opp i mars 2016 og har på kort tid blitt en suksess. Strømsgodset ble seriemester i sin aller første sesong i Østlandsserien, men enda viktigere er det flotte miljøet som er skapt rundt laget oppe på SIF-huset.

Det er blitt et sterkt samhold i gruppa. Spillerne føler at det er en del av et fellesskap, de blir sett alle som en og de føler stolthet over å spille med Godset-logoen på brystet. Stolthet over å representere Strømsgodset.

Det gir igjen en stor motivasjon for å holde seg rusfri. I første omgang de åtte timene spillerne er samlet tre ganger i uka. Spillerne som ønsker kan få mer aktivitet gjennom arbeidstrening.

Gratis tre ganger i uka

Det koster ingenting å være med på laget. Folk kan komme som de er. Gatelaget vil trene i akkurat samme tøy som toppspillerne på A-laget, de skal spille kamper med akkurat de samme draktene, og de vil få trene på kunstgressbane med undervarme på Gulskogen. De vil også få bruke styrkerommet inne på SIF-huset

Treningene foregår mandag, onsdag og fredag hver uke mellom 10.00 og 14.00. Spillere som ikke kommer seg til Gulskogen på egen hånd blir hentet på to ulike steder i byen. Man får ikke lov til å ruse seg under trening og kamp. Men det er heller ikke et absolutt krav om at man må være helt tørrlagt eller rusfri for å delta.

Foruten selve treningene ønsker vi å lære spillerne om kulturen og verdigrunnlaget i Strømsgodset. Det er like aktuelt i det daglige liv som på fotballbanen. Det handler om å se hele mennesket, det handler om å behandle hverandre med respekt, det handler om å stå sammen og være lojale – og unne hverandre det beste. 

Det handler om tillit, trygghet og trivsel, som er nødvendig for å få ut sitt potensiale - både som fotballspiller og menneske. Og det handler ikke minst om humør. I Strømsgodset gir vi hverandre energi gjennom positive tilbakemeldinger. 

Interessert i å høre mer? Ta kontakt med gatelagsansvarlig Lars-Petter Eggen, tlf.: 40801511 eller via mail: [email protected]

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Siden 2017 har Strømsgodset Gatelag, Psykisk Helse og Rus (PHR) i Drammen Kommune, NAV Drammen og arbeidsinkluderingsbedriften Enter Kompetanse AS samarbeidet om å tilby motiverte spillere på Gatelaget en mulighet til å komme i arbeid.

Gatelaget er et lavterskeltilbud for økt livskvalitet hos mennesker med rusproblemer. For mange melder det seg etter hvert også et ønske om å finne veien tilbake til et liv med arbeid og selvstendig inntekt. Dette kan vi få til hvis flere krefter trekker i samme retning, og det er dette prosjekt «AFT Gatelaget» handler om.

Motiverte spillere på Gatelaget, som har rusfrihet og jobb som mål, kan få en plass i prosjektet og få den hjelp og støtte de har behov for.

Som deltaker i prosjektet får man, i tillegg til trener og kontaktperson på Gatelaget, et team rundt seg som består av:

  • en ruskonsulent fra PHR som bistår med støtte rundt rusproblematikken
  • en veileder fra NAV Drammen som bistår med vedtak og ytelser basert på rettigheter
  • en jobbkonsulent fra Enter Kompetanse som bistår med koordinering, veiledning, etablering av praksisplass for kartlegging, utprøving, opptrening og etablering av lønnet arbeid

Treningen, kampene og samholdet med Gatelaget opprettholdes, også når det er igangsatt arbeidspraksis i en bedrift.

Alle partene i teamet er en aktiv del av Gatelaget. De er tilstede på treninger og samarbeider med den enkelte spiller.

Spillere som ønsker seg inn i prosjektet må vise stabilt oppmøte på treninger og forplikte seg til å samarbeide med ruskonsulent.

Det er et samlet team som godkjenner kandidater til prosjektet.

Samarbeidspartnere Gatelaget:

 
Gatelaget partnere.jpg

 

Annonse fra Eliteserien: