Utviklingsavdelingen i 2018

Her følger informasjon om oppbygginga av utviklingsavdelingen i 2018.

Annonse:

Trenerstaben vil presenteres i løpet av de neste ukene. De ulike trenerne vil deretter legge fram detaljene rundt treningshverdag og terminliste for hver enkelt gruppe. Alle gruppene i utviklingsavdelingen vil få nødvendig informasjon vedrørende sin egen hverdag før man tar juleferie.

Utviklingsleder og trenerapparatet rundt de ulike gruppene vil gjennomføre foreldremøter for involverte foreldre i de ulike EA-kullene, G16 og Rekruttgruppa før jul. For EA og G16 vil dette skjer etter uttakene til de ulike gruppene er gjort. Invitasjon til dette kommer til de som velges med videre.

Under følger enkel informasjon om aktiviteten i de ulike aldersgruppene.

6-12 år:

I denne aldersgruppa gjennomfører vi i 2018 GodsetAkademiet. Vi legger ned FA Xtra på lørdager og flytter i stedet vårt bidrag i barnefotballen ut lokalt. GodsetAkademiet gjennomføres i første omgang i 10 lokalklubber. Det er gratis for spillerne og åpent for alle.

Talentgården kommer i 2018 til å fortsette å kjøre FFO og FA som tilbud etter skoletid på Sundland.

12-14 år:

Buskerud-modellen og EA.
Strømsgodset Toppfotball har valgt å bidra inn i Buskerud-modellen fordi vi ønsker å være med å bidra til å styrke aktiviteten lokalt ute i fylkets ulike soner. Det betyr at vi hver søndag vil stille med trenerkrefter fra Godset ute i ulike soner. Lokalklubbene har her nominert inn spillere til kretsen og Godset kommer ut og bidrar til å skape best mulig aktivitet i disse soneøktene. Vi kommer derfor ikke i 2018 til å gjennomføre EA på søndager på Gulskogen. Vi flytter i stedet trenerkorpset vårt ut i sonene. I denne modellen vil vi kunne være med å trene enda flere spillere samtidig som vi kan bidra til klubb og trenerutvikling i regionen vår. Summen av dette mener vi vil gjøre fotballaktiviteten i Buskerud bedre. Buskerud-modellen vil i 2018 gjelde for 03, 04 og 05-modeller. I løpet av høsten 2018 vil dette tilbudet også åpnes for 06 og 07-modeller.

I tillegg til søndagsøktene i Buskerudmodellen vil vi i Godset gjennomføre Eliteakademiet på onsdager og fredager. Dette vil gjelde for 04, 05 og 06-modeller. Navnet EA-ekstra forsvinner og erstattes av kun EA. EA vil være et tilbud der Strømsgodset velger ut 14-20 spillere som vil komme sammen på Gulskogen onsdager og fredager. Uttaket for dette vil skje i løpet av november og desember.

I tillegg til treningsaktivitet vil det med EA spilles noen kamper og turneringer i helger. Terminliste for dette kommer i løpet av november og vil bli kommunisert ut av hovedtrener for hvert av EA-kullene.

Det eldste EA-kullet, altså 04-kullet, vil i løpet av 2018 gjennomføre noe kretslagsaktivitet. Denne aktiviteten vil da erstatte EA-treninger. Dette kullet vil også spille i en Nasjonal G14 serie i regi av NFF Buskerud. Denne serien består av et antall kamper der kretsen tar ut spillere til de ulike kampene. Dette kommer til å gjelde flere av spillerne som er med på EA og derfor vil disse kampene legges inn i terminlista vi lager for EA-aktiviteten i 2018.

Kommunikasjonen vedrørende treningshverdagen til spillerne som er med på EA ønsker vi som en generell kjøreregel at skal foregå mellom Strømsgodset Toppfotball og trenere/sportslig utvalg i lokalklubb. Dette for å sikre en best mulig dialog og dermed tilrettelegging for spillerne. Vi ber om at foreldre respekterer denne policyen. Vi i Strømsgodset ønsker å skape et samarbeid med lokalklubbene til felles beste for de involverte spillerne.

15-16 år:

Strømsgodset Toppfotball kommer i 2018 til å ha kun ett guttelag. Denne troppen vil bestå av 14-18 spillere med et ønske om å kunne skape gode hospiteringsmuligheter for spillere som har sitt tilhold i lokalklubbene. Denne troppen vil ha sin kamparena i Nasjonal serie for G16, NM, Nasjonale elitetiltak, samt andre gode kampplattformer. Strømsgodset Toppfotball kommer ikke i 2018 til å ha lag i interkretsserien for guttelag. Uttaket til denne troppen vil skje i løpet av november. Troppen vil bestå av både 02 og 03-modeller. Treninger for denne gruppa går som planlagt fram til dette uttaket skjer.

Kretslagsaktivitet vil også i 2018 koordineres med aktivitet i Godset.

Treningsplaner og terminslister for 2018 vil kommuniseres ut av hovedtrener for denne gruppa før juleferien.

17-20 år:

Rekruttgruppa.
Informasjon angående rekruttgruppa i 2018 vil komme før utgangen av november. Det vil her avholdes et spiller og foreldremøte med informasjon når de siste brikkene faller på plass vedrørende neste års opplegg. Dette tar vi sikte på å gjennomføre i løpet av 14 dager.

Vi gleder oss til 2018!

Annonse fra Eliteserien: