Styrker spillerutvikling - BP blir trener for G14

Strømsgodset fortsetter satsingen på spillerutvikling med uforminsket styrke i 2020. Neste sesong etableres et nytt G14-lag med Bjørn Petter Ingebretsen som hovedtrener. Les mer her om hvordan satsingen blir i U-avdelingen.

Annonse:

En god sesong for de yngre spillerne våre går mot slutten. Det er tid for å se på hvordan 2020-sesongen kommer til å se ut.

- Først og fremst er det viktig å understreke at Strømsgodset fortsetter satsinga på spillerutvikling med minst samme kraft som tidligere. Vi ser at andre aktører prøver å framstille det som at Strømsgodset ikke lenger er på banen når det kommer til spillerutvikling. Det er feil. Det er vi. Vi har bare definert tydeligere hva vi tror på og ikke tror på når det kommer til spillerutviklingstiltak, forteller utviklingsleder Lage Sofienlund.

Strømsgodset har valgt en profil på utviklingsarbeidet der man har internt arbeid for de aller fremste spillerne i distriktet. Disse spillerne vil spille på G19, G16 og G14-lagene til klubben. Samtidig satser klubben tungt på eksternt arbeid for å bidra til å styrke lokalklubbene. Dette vil fortsette å skje gjennom GodsetAkademiet for 6-12 åringer og konseptet Blåtimen for barne og ungdomslag i hele distriktet.

I klubbens strategiplan er et viktig punkt å bidra til å styrke barnefotballen i lokalklubbene. Gjennom det tror vi at klubbene der ute vil være godt rustet til å skape god aktivitet for de minste. Når spillerne blir 12-14 år, har det til nå vært EA som har vært konseptet i klubben. Dette vil fortsette for 12-åringene også i 2020. For 13-14 åringene vil klubben i 2020 ha et G14-lag der man ønsker å gi tilbud til de aller fremste spillerne til Strømsgodset. Det samme gjelder på 16 og 19-årsnivå.

Færre arenaer - mer kvalitet

Grunnen til at Strømsgodset Toppfotball endrer EA-modellen for å starte opp et eget G14-lag er fordi vi mener de aller fremste spillerne bør spille mest mulig sammen og delta på færrest mulig arenaer. Det gir høy kvalitet og ro i treningshverdagen.

- Vi har tro på å begrense antall arenaer for spillerne. Erfaringen vår tilsier at antallet arenaer sliter ut spillerne og skaper vanskelig logistikk i treningshverdagen for alle involverte, sier Sofienlund.

Det vil bli en G14-tropp fordelt på to kull, så det vil med andre ord være få spillere det er snakk om. Lokalklubbene beholder dermed flere spillere i sine treningshverdager enn de har gjort i EA-modellen. Disse får også mer ro og stabilitet i sin hverdag. Det åpnes for hospitering.

- Etter høring ute i lokalklubbene har det vært delte meninger om hvor vidt vi bør kjøre EA eller G14. Vi ser at ingen av delene vil gjøre alle til lags og har dermed vært nødt til å ta et valg ut fra hva vi tror vil være det beste først og fremst for de fremste spillerne, men også for klubbene rundt oss, forklarer Sofienlund.

Samtidig tror vi i Strømsgodset at de fremste spillerne utvikler seg aller best med best mulig trenere. Vi tror veldig på trenerens rolle i spillerutvikling og er derfor strålende fornøyd med å kunne presentere Bjørn Petter Ingebretsen som hovedtrener for G14-laget i 2020. Han vil få med seg Eirik Fossen og Lars-Petter Eggen som assistenter.

- Dette blir et kjempespennende team som bør ha alle forutsetninger både for å skape en god hverdag for de involverte spillerne og for å kunne samarbeide på en god måte med lokalklubbene. Det at vi får inn en mann som BP som trener for 14-åringene, med all sin erfaring og kompetanse, er godt nytt for talentene i distriktet. Det viser også hvor høyt vi prioriterer utviklingsarbeidet i klubben, fortsetter Sofienlund.

Gleder seg stort

Bjørn Petter Ingebretsen ledet Strømsgodset til seriesølv i Eliteserien i 2015 og har jobbet som hovedtrener, assistenttrener og toppspillerutvikler i klubben siden høsten 2005. Han har hatt en sentral sportslig rolle i det som omtales som SIFs andre storhetstid.

BP ga seg som kjent som hovedtrener i mai. Etter en sykemeldingsperiode har han vært med i trenerteamet på rekrutt og vært ute på besøk med GodsetAkademiet. Nå gleder BP seg enormt til å være med å forme morgendagens Strømsgodset-spillere.

- Det blir så gøy å få jobbe med ungdom igjen. Det var jo der jeg startet trenergjerningen. Helt perfekt, sier BP.

Han er ikke i tvil om viktigheten av å påvirke talentene så tidlig som mulig. Nettopp derfor blir det så spennende å få inn BP, som har den høyeste trenerutdannelsen i Europa, til å jobbe med de mest talentfulle 14-åringene i distriktet.

- Jeg vil bruke erfaringen min og jeg håper og tror jeg har en del å bidra med på dette området.

Mye har skjedd siden sist Bjørn Petter jobbet i utviklingsavdelingen til Strømsgodset.  

- Det er som natt og dag fra forrige gang jeg var med i U-avdelingen. Alt er mye mer profesjonelt, det er satt i system av flinke folk som elsker det de driver med, forteller BP.

400 besøk - 200 nye trenere

Evalueringen av tiltaket GodsetAkademiet ute i lokalklubbene for 6-12 åringer gjennomføres sammen med lokalklubbene nå i september. I hvilken form dette fortsetter er avhengig av hva man kommer fram til i samråd med de ulike klubbene.

- Vi fortsetter klubbsamarbeidet gjennom GA videre i 2020, men i de ulike klubbene møter vi ulike ønsker og behov. Vi kommer til å jobbe for å tilpasse konseptet individuelt så det treffer best mulig hvert sted. Vi har nå holdt på i 2 år og noen steder har snart alle trenerne blitt trenerutdannet. Det er gledelig. Vi har møtt utfordringer og vært i en tilpasningsprosess der Eirik, Tobias og Espen skal ha stor skryt for måten de har forsøkt å skape de gode løsningene de ulike stedene, sier Lage Sofienlund.

Tobias Torgersen på besøk hos Drafn.
Tobias Torgersen på besøk hos Drafn.

Etter snart 400 besøk ute i klubbene, der det har blitt gjennomført rett i underkant av 1000 treningsøkter på baner rundt i distriktet, kan vi ikke si annet enn at konseptet totalt sett er verdt å bygge videre på. Det er rett i underkant av 200 trenere som har fått grasrotutdanning gjennom GA i løpet av disse to årene.

Presentasjon av trenerteam for G16 og G19 kommer utover høsten. Det samme vil informasjon om neste års GA gjøre.

- Det viktigste i denne omgang er at det er tydelig hvilken profil utviklingsavdelingen kommer til å ha neste sesong. Da kan alle involverte planlegge ut fra det. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Lage.

Annonse fra Eliteserien: