Kick-off for U-avdelingen

Hele trenerapparatet i utviklingsavdelingen var samlet på Bardøla for å planlegge fotballsesongen 2017.

Annonse:

Det har etter hvert blitt en hyggelig tradisjon at hele utviklingsavdelingen tar turen opp til Geilo i januar og besøker vår mangeårige samarbeidspartner Bardøla Høyfjellshotell. Der legges planene for en ny sesong, med gode diskusjoner og faglig påfyll.

Denne gangen var det satt av tre hele møtedager. Samtalene og diskusjonene tar utgangspunkt i handlingsplanen til utviklingsavdelingen, og i fellesskap setter man retningen for årets sesong.

I tillegg var det satt av et eget fagprogam, med følgende temaer:

  • Treneren i utvikling
  • Læreplaner for verdiutvikling og læreevne

På det rent fotballfaglige var man også innom temaer som:

  • Evaluering av treneren på feltet i praksis gjennom
  • Evne til å verne om ballen
  • Dødball
  • Roller og rollekrav i fotball

- På alle seansene var det lagt opp til gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, hvor alle ga mye av seg selv og delte meninger, tanker og ideer. Slik blir det utvikling av, sier utviklingssjef Haakon Lunov.

Han ser frem til mye utvikling i 2017, både av lovende fotballspillere og trenere. Med fagsamlingen i Bardøla har man lagt et godt fundament for det som venter.

- Vi ønsker å takke Bardøla Høyfjellshotell for igjen å legge maksimalt til rette for oss, og det som er blitt en årlig tradisjon som kick-off for utviklingsavdelingen og trenerapparatet. På Bardøla finner vi glimrende konferanselokaler og meget god service hva gjelder tilrettelegging og ikke minst mat, sier Haakon Lunov.

Annonse fra Eliteserien: