Eliteakademiet

Her finner du alt du trenger å vite om klubbens eliteakademi (EA) for 2024.

Annonse:

Eliteakademiet er primært for gutter født 2012. EA drives av Strømsgodset Toppfotball hvor alle klubbene fra NFF Buskerud og klubber fra andre fotballkretser kan delta etter gitte kriterier. 

Eliteakademiet er tenkt som et supplement for spillere som er langt fremme i sine representative klubber og trenger ekstra påvirkning fra et toppfotballmiljø. Med andre ord så trener og spiller de kamper for egen klubb. Eliteakademitreningene finner sted på Gulskogen to ganger i uken, og er tenkt fra nyåret onsdager og fredager.

Eliteakademiet for 2024 gjelder for 2012-modeller og nomineringsfristen er satt til 15.10.2023. Første trening finner sted på Gulskogen (dato og tidspunkt kommer vi tilbake til).

Adresse: Gulskogen kunstgress (Øvre Eikervei 25, 3048 Drammen).

Foreldremøte gjennomføres før første trening på Gulskogen. Her ønsker vi også representanter (sportslig leder/daglig leder/spillerutvikler) fra de lokale klubbene velkommen. 

Det unike med EA er at det er gratis å delta i treningssammenheng, noe som er svært sjelden blant andre toppklubber i Norge. Vi gjør alt vi kan for å fortsette med det. Ved andre tiltak enn treninger finansieres dette av egenandeler for de som er med. Vi har «nullbudsjett» på turneringer og eventuelle treningsleirer. 

Vi ser for oss en tropp på ca. 25 spillere med hospiteringsløsninger for de som kan være aktuelle for dette. Gruppen er langt fra statisk, hvor vi er åpne for endringer underveis i sesongen avhengig av utvikling modning og behov for den enkelte spiller. Troppen offentliggjøres 01.01.2024 på våre nettsider.

Grunnet stor usikkerhet i banekapasitet, trenerressurser og antall utøvere som nomineres, kommer vi tilbake til treningstider, dager og antall ganger utøverne får prøve seg når logistikken er tydeligere for oss, før vi tar ut en endelig tropp i starten av januar.

November: Treningstider kommer

Desember: Treningstider kommer

Treningstider fra januar 2024:

Onsdag kl. 16.00-17:30 på Gulskogen kunstgress. Oppmøte er kl. 15.30 (avtal med trener dersom det er problemer med tiden)

Fredag kl. 16:00-17:30 på Gulskogen kunstgress. Oppmøte er kl. 15.30 (avtal med trener dersom det er problemer med tiden)

Det forekommer at vi har kampaktivitet lørdager eller søndager. I tillegg vil vi delta på noen turneringer.

Kuldegrenser: Treningene kan bli avlyst dersom det er sterk kulde (lavere enn 10 effektive minusgrader) eller om banen ikke er spillbar p.g.a. snøfall. Info om dette legges på Facebook-gruppa til EA-kullene i forkant av økta, men sjekk tett opp til økta. Det kan justeres inntil 30-60 minutter før treningsstart.

Hvilke spillere er det som kanskje trenger et slikt tilbud?

Spillere som virkelig brenner for fotballen og bruker mye av tiden sin på å spille ball. De som benytter seg av alle tilbud og øver mye på egenhånd. De dere ser med et stort potensial og er langt fremme i sin gruppe som trenger et ekstra tilbud. 

Hvor mange spillere skal vi nominere?

Vi ønsker at klubbene skal være svært strenge i de forslagene dere kommer med. Vi ønsker at dere vurderer de spillerne som tikker av de kriteriene vi har satt opp ovenfor. 

Husk dette er et ekstra treningstilbud for de som er meget ivrige, uten kostnader for treningsdeltakelse.

Hva med de eldre?

Vi har toppfotballtilbud for spillere født mellom 2005 og 2011, er det noen i dette segmentet som burde fått et ekstratilbud er det bare å kontakte [email protected] om dere mener dere har spillere i alderssegmentet 2005-2011 som dere mener fortjener en mulighet. Her er listen høy på nivå.

Hvordan nominere?

Alle spillerne skal registreres i dette spillernominasjonsskjemaet. Fristen for dette er 15. oktober 2023. Dette er det best en av de foresatte gjør, og at klubb sender link til de aktuelle foresatte. 

Vi ønsker at distriktets klubber sender inn aktuell(e) kandidater til oss på mail til: [email protected].

Det opprettes en Facebook-gruppe med nødvendig informasjon til foresatte.

Spørsmål?

Kontakt utviklingssjef Harald Johannessen på [email protected] eller 907 98 275. 

Ofte stilte spørsmål med svar:

Koster det noe å være med?

Nei. Strømsgodset TF dekker alle administrasjons- og trenerkostnader. Cuper som vi deltar på, som krever reising og overnatting må deltakerne dekke selv. Det er frivillig å delta her, og man risikerer ikke plassen, dersom man takker nei til å delta ved enkelte anledninger.

Hva med satellitt i NFF Buskerud?

Strømsgodset TF samarbeider med NFF Buskerud og deres satellittmodell, når det er satellitt treninger utgår Eliteakademiet treningene. Eliteakademiet er for å kvalitetssikre at utøvere får to faste treningsdager med høyt nivå gjennom året.

Hva med 2013-spillere?

Vi åpner for at spillere født i 2013 kan få tilbudet, og i ekstreme tilfeller 2014-modeller (primært for spillere som mangler gode tilbud i sitt lokale miljø, eksempelvis småklubb som ikke har noe hospiteringstilbud internt i klubben). Det er viktig i denne sammenheng å være klar på at utøvere som har gode FFO-løsninger i nærmiljøet benytter seg av det tilbudet. I disse tilfellene ber vi dere ta kontakt med oss på telefon på 907 98 275 slik at vi kan drøfte dette sammen.

Annonse fra Eliteserien: