Sammen for Drammen heder blå

Strømsgodsets bærekraftarbeid

Dette er Strømsgodsets bærekraftsatsing: Sammen for Drammen

Annonse:

Strømsgodset er mer enn spillerne du ser på banen. Vi er en klubb, en kultur, en møteplass og en samfunnsaktør. For medlemmene, for fansen, for næringslivet og for byen. Vi jobber hver dag for å gjøre Drammen til en enda bedre by å bo i. Vi kan ikke gjøre alt alene, men vi kan definitivt gjøre noe og inspirere andre til å gjøre mer.

Litt bedre. Hver dag. Sammen for Drammen.

Vi har valgt oss fem av de de 17 bærekraftmålene som FN har definert. Dette er fem mål vi jobber med hver dag og som vi skal ha fokus på i årene fremover. Under hvert mål kommer vi også med noen konkrete løfter som skal sørge for at vi etterlever målene vi har satt oss. 

Våre bærekraftmål er: 

Mål 3: God helse og livskvalitet

"Vi inspirer til aktivitet og en sunn livsstil for folk i Drammen".

I løpet av et år møter vi tusenvis av mennesker gjennom all vår aktivitet. Vi trener spillere i utviklingsavdelingen, vi motiverer Gatelaget til rusfrie timer, vi reiser rundt i skoler og barnehager med aktive blåtimer og vi besøker idrettsklubber, fotballskoler og cuper, for å inspirere flest mulig til å være aktive og ta gode valg i sin hverdag.

Vårt løfte: Vi forplikter oss til 10. 000 aktive møter hvert eneste år. Vi skal også jobbe målrettet hvert år mot å motivere og hjelpe våre spillere på Gatelaget til å komme ut i lønnet arbeid eller utdanning. På den måten bidrar vi til bedre helse og bedre livskvalitet for folk i Drammen.

Mål 10: Mindre ulikhet

"Vi bidrar til et mer inkluderende Drammen"

Vi jobber for å gi like muligheter, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og sosial bakgrunn.

Vi vil bidra til å gi barn og unge i Drammen et godt tilbud, uavhengig av disse faktorene. Vi har derfor startet en elitesatsing på damefotball, vi har en kostnadsfri utviklingsavdeling og vi jobber med å bedre hverdagen for barn som vokser opp i fattigdom. Strømsgodset skal oppfattes som en raus, åpen og inkluderende klubb.

Vårt løfte: Vi har nulltoleranse for hets både på banen, på tribunen og ellers i klubben. Vi legger også til rette for flest mulig kostnadsfrie arrangementer rettet mot barn.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

"Vi er Drammens puls som skaper innhold og opplevelser for innbyggerne".

Strømsgodset er Drammen og Drammen er Strømsgodset. Vi er byens stolthet og en del av identiteten til drammenserne. Vårt mål er å bidra med opplevelser og innhold til innbyggerne som beriker den enkeltes liv. Vi samler folk på tribunen, i byen og i næringslivet. Vi skal være den aktøren som drammenserne snakker om, og den nasjonale merkevaren regionen skal være stolt av.

Vårt løfte: Hvert år skal vi invitere drammenserne til minimum 20 store opplevelser som samler byen og folk. Vi skal også legge til rette for handel i det lokale næringslivet gjennom over 30 møteplasser for våre samarbeidspartnere. Slik styrker vi handelen lokalt.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

"Vi skal gå foran som et godt eksempel og ha et bevisst forhold til vårt eget forbruk. Vi skal bruke vår posisjon til å påvirke andre til å ta gode valg".

Skal vi gjøre en forskjell for samfunnet så må vi begynne med oss selv. Vi tar derfor grep internt og ser på alle små og store endinger vi kan gjøre for å gjøre Strømsgodset mer bærekraftig. Vi blir bedre på kildesortering, gjenbruk, strømsparing og generelt forbruk. Hver avdeling i klubben tar grep for å bli litt bedre hver dag. Vi stiller større krav til de ansatte, spillerne, partnerne våre og leverandørene vi velger.

Vårt løfte: Vi skal vi bruke vår posisjon og våre rollemodeller til å påvirke andre til å ta ansvar for sitt forbruk. Dette gjør vi gjennom våre kanaler, våre møteplasser og alle settinger i SIF-regi hvor vi kan påvirke.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

"Vi er hjertet for bærekraftsarbeidet i regionen som bygger bro mellom privatpersoner, næringslivet og det offentlige".

Som fotballklubb har vi en unik mulighet til å nå ut til mange aktører. Vi snakker med næringslivet gjennom vårt brede sponsornettverk, vi snakker med det offentlige gjennom våre samarbeidsavtaler og vi snakker til privatpersoner gjennom alle våre kanaler. Denne unike posisjonen ønsker vi å bruke til å bygge broer og påvirke flest mulig til å ta gode, bærekraftige valg.

Vårt løfte: Vi skal bruke vår posisjon og alle anledninger vi har til å påvirke den enkelte person og den enkelte organisasjon til å ta et felles løft for en bærekraftig fremtid.

Les mer om våre konkrete bærekraftsprosjekter her

Vi har oppsummert vårt arbeid i Bærekraftshuset under:

BÆREKRAFTSHUSET

 

Annonse fra Eliteserien: