Økonomi som barriere i idretten

Sammen med Drammen idrettsråd inviterer vi til frokostmøte på Marienlyst stadion med fokus på hvordan vi kan inkludere flere inn i idrett - med solidaritetsfondet som en velfungerende løsning.

Annonse:

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Dette påvirker også barn og unges deltakelse i idrett. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle»

Midler fra solidaritetsfondet skal benyttes til å understøtte medlemskap, aktivitetskontingent, cuper, utstyr m.m for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet der økonomi er barriere for deltagelse.

— Drammen idrettsråd
Solidaritetsfondet ble opprettet i 2018 av Drammen Idrettsråd med mål om å inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltakelse. Midler fra solidaritetsfondet skal benyttes til å understøtte medlemskap, aktivitetskontingent, cuper, utstyr m.m for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet der økonomi er barriere for deltagelse.

Per i dag har 43 klubber i Drammen kommune lokale solidaritetsfond hvor familier i lavinntektsfamilier kan søke støtte. Ordningen fungerer, men krever stadig nye bidragsgivere samt større kjennskap blant klubber, lagledere og utøvere. Sammen med Drammen Idrettsråd ønsker vi derfor å invitere til et frokostmøte med informasjon, historier og fakta om status i drammensidretten, samt en diskusjon om hvordan enda flere kan få nytte av en ordning som solidaritetsfondet - som faktisk funker. 

Hvem er frokostmøtet til for: Frokostmøtet er til for klubber, næringslivet samt andre som er engasjert i og rundt idretten.

Dato: Torsdag 15. februar

Tidspunkt: Kl. 08:00-10:00

Sted: Marienlyst stadion, 3. etasje (VIP-lokaler)

Pris: Gratis

Påmelding: Meld deg på her

Program

  • 08:00 Frokost
  • 08:30 Ingvild Dyve – Strømsgodset Idrettsforening
  • 08:45 Genga Ramanathan – Mjøndalen Idrettsforening
  • 09:00 Jan Rune Justad – Kirkens Bymisjon
  • 09:10 Sofaprat 
  • 09:30 Drammen Idrettsråd – Tall og fakta fra Solidaritetsfondet
  • 09:45 Oppsummering og veien videre

Ordstyrer: Bjørn Olav Nordahl

 

Annonse fra Eliteserien: