Godset-lillestroem-FBEVENT-1920x1080

Bærekraftmål 1- Utrydde fattigdom

Gjennom sesongen 2021 ønsker vi hver hjemmekamp og rette ekstra fokus mot ett av FNs bærekraftmål. Vi ønsker å bruke vår posisjon til å informere og opplyse, samtidig som vi retter fokus mot hva du som enkeltmenneske kan bidra med. Til søndagens kamp har vi valgt bærekraftmål 1

Annonse:

Søndag møter vi LSK på Marienlyst til årets første hjemmekamp. I den anledning ønsker vi å rette ekstra fokus mot et bærekraftmål vi brenner ekstra for: mål 1 - Utrydde fattigdom

Ca. 10% av verdens befolkning lever i dag under den internasjonale ekstremfattigdomsgrensen på 1,9 dollar om dagen. For 30 år siden var dette tallet oppe i 36%, så man ser en positiv utvikling i verden på dette punktet. Samtidig er det forventet at korna-pandemien vil påvirke utviklingen i negativ retning igjen.

Fattigdom i Norge

Det store flertallet i Norge har høy levestandard og gode levekår. Men en andel av befolkningen har likevel økonomiske ressurser som avviker fra det generelle inntektsnivået i samfunnet. I Norge regner vi vedvarende lavinntekt som mennesker som gjennom en treårsperiode har inntekt under 60% av medianinntekten. I perioden 2015-2017 var denne andelen på ca. 10% i Norge (regjeringen.no).

Det har de siste årene vært en økning i andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Norge. De viktigste endringene som må gjøres nasjonalt er knyttet opp mot strukturelle endringer med spesielt fokus på sysselsetting, utdanning og integrering.

BDO, Strømsgodset, Kirkens Bymisjon og Redd Barna står sammen om prosjektet "Blått Hjerte"
BDO, Strømsgodset, Kirkens Bymisjon og Redd Barna står sammen om prosjektet "Blått Hjerte"

Drammen er en av de kommunene i Norge med høyest andel barn som vokser opp i fattigdom. Nesten hvert femte barn i Drammen vokser opp i en husholdning med vedvarende lavinntekt.

Hva kan du gjøre?

Fattigdom er kompleks og løses ikke av enkeltpersoner. Likevel er det viktig at hver og en av oss kjenner til problematikken og er med på å fjerne skam og stigmaer rundt fattigdom. En av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å bedre hverdagen for barn som vokser opp i fattigdom er å hindre utenforskap. Det kan være alt fra å tilrettelegge for deltakelse på kultur og idrettsaktiviteter, støtte veldedige organisasjoner som jobber med barn som vokser opp i fattigdom, eller være med å fjerne stigmaer rundt fattigdom.

Tre konkrete tiltak du gjøre:

  • Donere klær og sportsutstyr du ikke lenger trenger til Kirkens Bymisjons «Skattekammeret». Disse klærne blir lånt ut igjen til barn og unge som har behov for det. Les om skattekammerets åpningstider her
  • Støtte veldedige organisasjoner og tiltak, som for eksempel Strømsgodsets samarbeidsprosjekt «Blått Hjerte» sammen med Kirkens Bymisjon og Redd Barna Drammen slik at du bidrar til at flere barn får gode opplevelser for barn fra lavinntektsfamilier i sommerferien, støtt via Vipps-nummer 665176 – Les mer om prosjektet her
  • Melde deg som frivillig hos en av de lokale organisasjonene som jobber med å bedre hverdagen til barn og unge. Eksempel på organisasjoner i Drammen du kan melde deg hos: Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Rett Fram Opplevelser og Røde Kors.

Bærekraftkampsponsor

Kampens bærekraftsponsor er BDO som i en årrekke har samarbeidet med Redd Barna. BDO er opptatt av Drammen og utviklingen i Drammen, og en viktig del av det er å kunne hjelpe de barna som vokser opp i fattigdom. "Drammen ligger på toppen av listen over barn som vokser oppi fattigdom i Norge, og det må vi gjøre noe med", sier leder i BDO Drammen, Kåre Rødssæteren

 

Les mer om bærekraftmål 1 her

Kilder:

Regjeringen 

FN 

Annonse fra Eliteserien: