blatimen-mollenhof-barnehages-barn-trimmer-1

Blåtimen

Les mer om vårt store samfunnsprosjekt Blåtimen.

Annonse:

I flere år har vi tilbudt blåtimen til idrettslag, skoleklasser, barnehager og bedrifter hvor vi har delt av vår kompetanse og vår erfaring, sammen med våre rollemodeller.

Vi i Strømsgodset ønsker å dele av vår kompetanse gjennom det vi håper blir engasjerende, inspirerende og lærerike Blåtimer. I vår Blåtimemeny kan dere velge mellom en rekke temaer.

Ta kontakt med fagansvarlig for samfunnsansvar i Strømsgodset, Lars Petter Eggen, for å avtale tid, sted og innhold i Blåtimen. Mail: [email protected]

Vi tilbyr Blåtimer til idrettslag, barneavdelinger på sykehus, barnehager, grunnskolen, videregående skoler og høyskoler. Konseptet går ut på at Strømsgodset kommer på besøk til dere med et opplegg tilpassa deres ønsker. Det kan være foredrag, praksissekvenser eller gruppearbeid.

Vi kan gjennomføre for både små og store forsamlinger. Alt etter avtale. Personer fra vårt A-lagsapparat, rekruttapparat, administrasjon, samt våre spillere vil i løpet av året delta på 200 Blåtimer i distriktet. Vi er glad for å kunne dele av vår kunnskap og våre erfaringer.

Under følger temaene vi kan vektlegge i våre Blåtimer:

 • Ledelse
 • Lagbygging
 • Kulturutvikling
 • Personlig utvikling
 • Spillerutvikling
 • Klubbutvikling
 • Trenerrollen
 • Treningsmetodikk i fotball
 • Fysisk trening i fotball
 • Skadeforebygging
 • Gjennomføring av treningsøkter
 • Lek og fysisk aktivitet

Vi gjennomfører også Blåtimer der vi retter fokuset mot holdningsskapende arbeid i forbindelse med det vi anser som viktige temaer. I disse Blåtimene fokuserer vi på:

 • Mobbing
 • Nettvett
 • Rasisme
 • Integrering
 • Selvfølelse og selvbilde
 • Rus

#ekte kjærlighet

 

mÜl 11- bokmÜl

 

Annonse fra Eliteserien: