Bærekraftig Stadion

Slik skal vi gjøre Marienlyst stadion mer bærekraftig

Annonse:

Som et ledd i å etterleve bærekraftmål 12 - "ansvarlig forbruk og produksjon" ønsker vi i Strømsgodset og ta ansvar for vårt eget forbruk. Dette gjør vi blant annet gjennom prosjektet "Bærekraftig Stadion".

Bærekraftig stadion er et prosjekt som handler om å se på alle store og små endringer vi kan gjøre på Marienlyst stadion for å skape en mer bærekraftig arbeidsplass. Både i hverdangen vår og når vi inviterer inn publikum til kamp på stadion. Dette er et prosjekt som vi vil jobbe kontinuerlig med over flere år for å stadig gjøre stadion mer bærekraftig. Steg for steg.

Her er noen av tiltakene vi har satt i gang:

  • Ansvar i hver avdeling: hver avdeling i klubben har til enhver tid 5 konkrete tiltak man jobber med for å bli mer bærekraftig. Dette gjelder både trenere, spillere og administrasjon. Tiltakene følges opp gjevnlig og kan oppjusteres når et mål er nådd. 
  • Strømsparingstiltak med Glitre: Sammen med Glitre energiløsnigner monterer vi opp målere på hele stadion som vil måle strømforbruket vårt. Denne informasjonen skal vi så bruke til å redusere strømforbruket alle steder det er mulig. 
  • Kildesortering: På Marienlyst stadion har vi ikke vært gode nok på kildestortering. Dette gjør vi noe med nå og monterer opp ulike sorteringsdunker der hvor vi ferdes på stadion. 
  • Mindre bil til jobb: Vi kjører interne konkurranser hvor det premieres de som er flinkest til å gå eller sykle til jobb. 
  • Kortere dusj på spillere: spillergruppa har satt seg et eget mål om å dusje kortere. Dette måles etter hvert av Glitre slik at vi kan føre oversikt og redusere tiden det dusjes etter trening og kamp. 
  • Mindre papp på kampdag: Vi skal nå selge gjenbrukskopper laget av resirkulert materiale som kan benyttes i kiosken på kampdag, for å redusere forbruket av papp-kopper. 
  • Sykle til kamp: Når stadion åpner for publikum ønsker vi enda større fokus på å få folk til å sykle til kamp. Sammen med samarbeidspartnere vil vi premiere alle som sykler til kamp etter hvert. 
  • Digitale kampbilletter: vi har som mål å redusere antallet printede billetter til et absolutt minimum. Alt som sendes ut av billetter til maskoter, ballhentere ol. skal nå være digitalt. I tillegg øker vi avgiften på fysiske billetter slik at det skal være naturlig for alle publikum å velge digtal billett når de skal på kamp på Marienlyst

 

Annonse fra Eliteserien: