Redd Barna

Les mer om samarbeidet mellom Strømsgodset og Redd Barna.

Annonse:

Redd Barna er verdens største rettighetsorganisasjon for barn og jobber for at barn skal være trygge på alle arenaer. Vinteren 2016 inngikk Strømsgodset og Redd Barna en treårig samarbeidsavtale.

Som en del av denne avtalen er tidligere hovedtrener i Strømsgodset, Bjørn Petter Ingebretsen, og lagets kaptein Lars Vilsvik ambassadører for Redd Barna. 

Målet med samarbeidet er å drive holdningsskapende arbeid for å forebygge mobbing og trakassering.

Strømsgodset jobber aktivt med barn og unge på ulike nivåer hver eneste dag, og som klubb ønsker vi en bevisstgjøring rundt disse viktige temaene. Idretten skal være en trygg arena, men det er ikke alltid det er tilfelle. Med Redd Barna på laget setter vi fokus på blant annet nettmobbing, som er et stadig økende problem i samfunnet - og kanskje spesielt blant den oppvoksende generasjon,

Trygghet, trivsel og tillit er blant Strømsgodsets kjerneverdier i utviklingsarbeidet. For å kunne oppnå dette kreves gode retningslinjer, handlingsplaner og tiltak, slik at klubben og dens ansatte er kan bli enda bedre i sitt gode arbeid med barn og unge.

Trenere og administrasjonen i Strømsgodset er kurset av Redd Barna om temaene mobbing og nettvett. Spillere og foreldre i utviklingsavdelingen har også vært gjennom foredrag med Redd Barna, der også vår Godset-trener Håkon Wibe-Lund har pratet om sine erfaringer fra tiden i Fredrikstad.

Hver sesong arrangeres Redd Barnas familiedag på Marienlyst i forbindelse med en av våre hjemmekamper.

Annonse fra Eliteserien: