Blåtimen

Les mer om samfunnsprosjektet Blåtimen.

Annonse:

Vi i Strømsgodset ønsker å dele av vår kompetanse gjennom det vi håper blir engasjerende, inspirerende og lærerike Blåtimer. I vår Blåtimemeny kan dere velge mellom en rekke temaer.

Ta kontakt med fagansvarlig for samfunnsansvar i Strømsgodset, Lars Petter Eggen, for å avtale tid, sted og innhold i Blåtimen. Mail: [email protected]

Vi tilbyr Blåtimer til idrettslag, barneavdelinger på sykehus, barnehager, grunnskolen, videregående skoler og høyskoler. Konseptet går ut på at Strømsgodset kommer på besøk til dere med et opplegg tilpassa deres ønsker. Det kan være foredrag, praksissekvenser eller gruppearbeid.

Vi kan gjennomføre for både små og store forsamlinger. Alt etter avtale. Personer fra vårt A-lagsapparat, rekruttapparat, administrasjon, samt våre spillere vil i løpet av året delta på 200 Blåtimer i distriktet. Vi er glad for å kunne dele av vår kunnskap og våre erfaringer.

Under følger temaene vi kan vektlegge i våre Blåtimer:

Ledelse
Lagbygging
Kulturutvikling
Personlig utvikling
Spillerutvikling
Klubbutvikling
Trenerrollen
Treningsmetodikk i fotball
Fysisk trening i fotball
Skadeforebygging
Gjennomføring av treningsøkter
Lek og fysisk aktivitet

Vi gjennomfører også Blåtimer der vi retter fokuset mot holdningsskapende arbeid i forbindelse med det vi anser som viktige temaer. I disse Blåtimene fokuserer vi på:

Mobbing
Nettvett
Rasisme
Integrering
Selvfølelse og selvbilde
Rus

#ekte kjærlighet

Annonse fra Eliteserien: