Vy Buss

Vy Buss er en del av Vygruppen – et av Nordens største transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

Om Vy Buss

Ny teknologi, digitalisering og klimaendringene endrer måten vi reiser på. For at kundene skal ønske å reise kollektivt, må de oppleve det som like godt eller bedre enn å reise med egen bil.

Vår felles strategi «Den beste reisen» tar utgangspunkt i kundene og deres behov, og beskriver omstillingen Vy skal gjennom for å vinne kundene og vinne anbud også i fremtiden. Målet vårt er å fortsatt være nordisk markedsleder i 2025.

Strategien inneholder fire delreiser. Vi vil gi kundene våre:

En enkel og behagelig reise fra dør til dør
En klimavennlig og bærekraftig reise
En trygg reise hvor vi tar vare på kunden
En lønnsom reise som gir kvalitet og verdi for pengene

FAKTA