Norsk Møteforum AS

Norsk Møteforum gjennomfører årlig over 20 Møteforum i egen regi og tilbyr også skreddersydde arrangementer for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Om Norsk Møteforum AS

I over 15 år har vi spesialisert oss på å arrangere møteplasser for bedrifter, ut ifra filosofien om at det skjer noe når folk snakker sammen.

Siden 2004 har vi gjennomført nærmere 250 større møtearrangementer rundt omkring i Norges land og i 2015 startet vi også i Sverige. Over 6 000 bedrifter har deltatt til sammen over 17 500 ganger og det er gjennomført over 120 000 enkeltmøter på Møteforum.

Vi arrangerer også egne Møteforum for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. For mer info, se www.baforum.no

FAKTA