Norgips

«Norgips skaper rom for livet»

Om Norgips

Norgips har bygd vegger siden 1965!

Vi har produkter med egenskaper og kvaliteter som skaper bedre hjem å bo i. Men ikke alle er klar over nytten de kan få ved å bruke dem. Boligeiere har ukjente behov som kan oppfylles, så de boligbyggerne som kan oppføre boliger med bedre bokvalitet vil vinne på å få mer fornøyde kunder. Fra bare å være opptatt av fasade begynner de å etterspørre rom med kvaliteter som oppfyller deres egentlige behov. Derfor er det viktig å formidle til kundene sine - boligens beboere - om at det finnes, og bruke produktene i praksis.

FAKTA