Ingeniør Ivar Pettersen AS

Elektriker

Om Ingeniør Ivar Pettersen AS

Vi er et elektroinstallasjonsfirma som leverer prosjekter til nye bygg og boliger samt service og vedlikehold av eksisterende elektriske anlegg i næringsbygg, industri, kontorer, handlesenter, bolig m.m. Vi utfører elkontroll profesjonelt og veldokumentert. Firmaet har et dyktig miljø for SmartHus-teknologi med gode referanser.

Hvorfor vi sponser Strømsgodset

Drammensbedrift siden 1903

Om Ingeniør Ivar Pettersen AS