Hokksund Betong AS

Hokksund Betong er sertifisert og godkjent for leveranse av betong.

Om Hokksund Betong AS

Hokksund Betong ble etablert i 1970 og produserer årlig 40 000 m3 med betong. Vårt geografiske nedslagsfelt er primært Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo. Vi er opptatt av å ha tett dialog med våre oppdragsgivere og legger særlig vekt på våre sjåførers kompetanse og deres personlige kontakt med kundene ute på byggeplassen. Vi følger utviklingen i betongfaget tett og er til en hver til oppdatert på produksjons- og utstyrssiden.

I 2015 åpnet vi betongfabrikk i Vestfold gjennom etableringen av selskapet Vestfold Betong AS som eies 50 % av Hokksund Betong AS og 50 % av NOBI Norsk Betongindustri AS. I Vestfold er avstandene korte og fabrikkens sentrale beliggenhet på Borgeskogen er et konkurransefortrinn. Avstanden mellom Borgeskogen og vår fabrikk i Hokksund bidrar til stordriftsfordeler for begge selskapene i og med at Hokksund Betong har ansvaret for betongtransporten.

Hokksund Betong AS og Vestfold Betong AS er medlem av bransjeforeningen FABEKO og sertifisert hos Kontrollrådet.

FAKTA