Ganske Enkelt AS

Ganske Enkelt – eksperter på CRM i 25 år. Vi gjør hverdagen enklere for våre kunder, og er landets største forhandler av SuperOffice.

Om Ganske Enkelt AS

Vi er en av landets første leverandører av CRM-løsninger og ble etablert i 1995 - med én klar målsetning: Vi skulle bli den flinkeste leverandøren av denne type systemer.

Allerede i 1995 jobbet vi med produkter fra SuperOffice. I de første årene drev vi også med nettverksløsninger og økonomisystemer, men i 1998 valgte vi å rendyrke vår satsning på CRM. Siden har vi vært utelukkende fokusert på dette fagfeltet. Det at vi tidligere jobbet med flere fagfelt, har gitt oss en kompetanse som gir bedriften trygghet i forhold til de prosesser vi jobber med for våre kunder.

Ganske Enkelt jobber med hele verdikjeden ute hos våre kunder, og våre løsninger kan gripe inn i og påvirke andre systemers rutiner. Dermed er det viktig at vi har en bredde i kompetansen internt for å stå best rustet til å møte ulike utfordringer. Derfor har vi også satset på at de ansatte har ulik faglig bakgrunn og erfaring. Dette gir vårt selskap en spennvidde i generell kompetanse, og kombinert med at vi driver i en nisje som gir rikelig anledning til å spesialisere seg, skaper vi et miljø for å håndtere kunder i mange ulike bransjer.

Til tross for at vi i alle år har hatt en kontinuerlig vurdering av konkurrerende systemer, har vi alltid endt opp på løsninger knyttet til SuperOffice.

FAKTA