Energihuset

Energihuset er et rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, energibruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder.

Om Energihuset

Energihuset er et ingeniør- og rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, energibruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder. Gjennom våre anbefalinger kan din bedrift oppnå svært lønnsomme økonomiske og miljømessige besparelser. Vi bistår våre kunder med klimaregnskap, inneklimamonitorering, energikartlegging – og analyse.

FAKTA

Nyheter om partnere

Se flere nyheter