Energihuset

Energihuset er et ingeniør- og rådgivningsfirma innen klima, energi, miljø og bærekraft

Om Energihuset

Gjennom våre anbefalinger kan din bedrift oppnå svært lønnsomme økonomiske og miljømessige besparelser.
Vi bistår våre kunder med klimaregnskap, åpenhetsloven, energikartlegging og -analyse, energimerking og -attest, samt miljøfyrtårnsertifisering.

FAKTA

Nyheter om partnere

Se flere nyheter