Deloitte AS Drammen

Kontoret i Drammen består av ca. 55 erfarne partnere og medarbeidere som bistår våre klienter innen fagområdene revisjon, juss og konsulenttjenester.

Om Deloitte AS Drammen

Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

Kontoret i Drammen består av i ca. 55 erfarne partnere og medarbeidere som bistår våre klienter innen fagområdene revisjon, juss og konsulenttjenester. Som et av de ledende revisjon- og rådgivningsselskapene i vårt primære nedslagsfelt spiller vi en viktig rolle i både lokalsamfunnet og næringslivet i regionen.

Kontoret ble etablert i 1990, og er en fortsettelse av Gulliksen, Holmen & Co AS. Med over 1500 selskaper på kundelisten, har vi inngående kunnskap om og erfaring med de fleste bransjer. Vår filosofi er at uansett størrelse og kundeforhold, skal våre kunder oppleve å bli ivaretatt på en faglig, profesjonell og personlig måte.

FAKTA