Agilium Worldwide Norway

Agilium Worldwide Norway (AWN) er et partnerskap som spesialiserer seg på Excecutive Search, rekruttering av ledere og nøkkelpersoner samt medlemmer av bedriftsstyrer.

Om Agilium Worldwide Norway

Hovedtjenestene våre består av:

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner: Rekrutteringsoppdrag for virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør, øvrige toppledelse, mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Internasjonal rekruttering: Som del av et nettverk i 30 land bistår AWN norske virksomheter i forbindelse med rekruttering globalt.

Sluttvurderinger: Virksomheter som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, tilbys en grundig vurdering av preferert kandidat.

Styrerekruttering: Rekruttering av styremedlemmer i bedrifter, tilpasset eiere/valgkomiteers behov.

Agilium Worldwide Norway baserer sin virksomhet på en grundig og gjennomarbeidet rekrutteringsprosess. Partnerne fungerer som rådgivere både for oppdragsgiverne og de aktuelle kandidatene.

FAKTA