AD Arkitekter AS

AD Arkitekter AS skreddersyr din drøm når det gjelder næringsbygg, bolig og landsteder.

Om AD Arkitekter AS

Vi realiserer drømmer! Ideer blir til virkelighet med vår kompetanse.

AD Arkitekter kan bistå ved alle typer prosjekter innenfor arkitekturprosjektering, både for det private og offentlige. Vi utfører også planlegging og regulering, samt utfyllende studier av muligheter i forbindelse med eiendoms- og byutvikling.

Vi kan delta i alle faser av prosjektet fra utvikling av tomter og eksisterende bygg. Vi følger prosjektet fra ide til ferdigstillelse og tar hånd om alle søknader og godkjenninger underveis.

Alle våre prosjekter baseres på en grundig behovsoversikt og funksjonsanalyse, for å skape effektive bruksarealer som ivaretar kundens behov. Vi kan bistå med arkitekturprosjektering av alle typer bygg, nybygg, ombygging, tilbygg og påbygg både innen eksteriør og interiør samt utomhus- og grøntanlegg.

Vår suksess bygger i stor grad på vår brede kompetanse og forståelse av viktigheten med funksjonelle rom med riktig atmosfære. Vi arbeider systematisk med gode planløsninger og møbleringsdetaljer, og leverer gjerne spesialdesign av innredningselementer. AD Arkitekter leverer komplette løsninger ned til minste detalj etter kundens ønske.

AD Arkitekter vant NorgesGruppens konseptkonkurranse Fasett i 2016, samt Byggeskikkprisen i 2007, for KIWIs Hovedkontor i Lier.

FAKTA