Isachsen Anlegg AS blir en del av nettverket!

Isachsen Anlegg AS har tegnet ny samarbeidsavtale med Strømsgodset, og ønsker med det å bli en del av Strømsgodsets store nettverk.

Annonse:

Ronny Abelsen, daglig leder i Isachsen Anlegg AS ønsker å prioritere våre treff og samlinger for å bli enda bedre kjent i regionens næringsliv. De ønsker også å ta del i klubbens satsing på LIKE MULIGHETER. «Like Muligheter» tar sikte på å oppfordre unge jenter til å ta utradisjonelle valg i henhold til utdanning og yrkesvei – og selvfølgelig få enda flere jenter engasjert på fotballbanen.

«Strømsgodset har et stort og viktig nettverk, og for meg som ganske ny i regionen kan dette bli en fin arena for å knytte nye kontakter og relasjoner»

— Ronny Abelsen
 

Ronny Abelsen er entusiastisk når han prater om Isachsens eget prosjekt «Jenter i Anlegg» og påpeker at dette går hånd i hånd med Strømsgodsets satsing på Like Muligheter. Like Muligheter arrangeres i samarbeid med flere tunge bedrifter i entreprenørbransjen samt skoleverket, Viken Fylkeskommune, LO og fler, og arrangementet er lagt til høsten.

«Vi trenger flere jenter inn i anleggsbransjen, og Strømsgodset gir oss mulighet til å møte jenter som står på terskelen til å gjøre et karrierevalg. Vi ønsker å vise oss fram for denne målgruppen, og her ser vi på Like Muligheter som en fin arena å presentere både oss og den spennende bransjen vi er en del av» sier Abelsen.

Strømsgodset og Isachsen har hatt samarbeid i flere år, og markedssjef Rune Marthinsen er selvfølgelig glad for at dette samarbeidet fortsetter og utvikler seg. «Isachsen er en betydelig arbeidsgiver i vår region og vi er veldig fornøyd med å ha med Isachsen videre. At de også engasjerer seg i Like Muligheter er flott, vi trenger å løfte jentene enda mer fram. Vår satsing på jentelaget er seriøs og offensiv, og at Isachsen ønsker å bidra til dette, og det er særdeles positivt!»

Annonse fra Eliteserien: