Strømsgodsets Fotballakademis solidaritetsfond

Les mer om vårt solidaritetsfond rettet mot Fotballakademiet her.

Annonse:

Fotballakademiet til Strømsgodset Toppfotball er et etter-skoletilbud for alle barn som er glad i fotball. Tilbudet er i Talentgården, som er «vår» innendørs fotballhall. Hallen er lokalisert sentralt i byen, på Sundland i Drammen, 10 minutter gange fra barneskolene Danvik og Gulskogen.

Det å drifte en fotballhall privat koster dessverre mye penger. Dette gjør at fotballakademiet også har en økonomisk utgift for de som melder seg på.

For å være et tilbud som favner bredt i et ulikt sosio-økonomisk «landskap» blant Drammens befolkning, har vi opprettet et solidaritetsfond rettet mot Fotballakademiet. Fondet vil gjøre det mulig at barn fra lavinntektsfamilier deltar til en redusert kostnad.

MERK! Dette er ikke et «talentfond». Ferdigheter er i utgangspunktet uvesentlig for å kunne få dekket kostnader for Fotballakademiet. Eneste kriteriene vi har for dekning er:

  • Barnet er interessert i fotball og vil ha høy deltakelse (lavt fravær) på fotballakademiet.

Strømsgodset Toppfotball fikk tidligere i år tildeling fra Amedia (Drammens Tidende) hvor deler av tildelingen går til å støtte dette fondet. Vi ønsker å sende en stor takk til Amedia for dette! Denne tildelingen gjør at vi kan ta i bruk dette fondet allerede etter sommerferien.

TUSEN TAKK!

Vil du være med å støtte oss? Ta kontakt med Jørgen Røgeberg på [email protected] eller på 97093605.

Annonse fra Eliteserien: