Strategiplan 2021-2025

Strømsgodset Toppfotball har vedtatt ny strategiplan frem til 2025. Les mer her om klubbens satsingsområder de neste årene.

Annonse:

Arbeidet med strategiplanen ble påbegynt høsten 2020. Det har vært en grundig prosess med bred intern forankring, der de ansatte er blitt involvert på ulike nivåer underveis. Vi har også innhentet kunnskap og rådgivning fra våre samarbeidspartnere i Godt Sagt og BDO.

Arbeidsgruppen som ledet prosessen ønsket en annen struktur på selve strategidokumentet enn hva som har vært tilfelle de to foregående periode. Valget falt på et strategihus, der verdiene «modig, ekte og samlende» er selve fundamentet i det vi gjør.

I Strømsgodset tror vi på verdibasert ledelse. Du kan lese mer om hva vi legger i disse verdiene lenger ned i denne artikkelen.

Strømsgodsets strategi er bygget opp rundt de fire søylene «sport, bærekraft, klubbutvikling og fans» som er definert som de fire viktigste satsingsområdene frem mot 2025. Herunder ligger det konkrete målsettinger som skal skape vekst og utvikling for Strømsgodset. Men for å skape denne veksten er vi avhengig av å lykkes på alle de fire områdene. Alt henger sammen med alt.

Under strategihuset er det utarbeidet et mer detaljert planverk med konkrete virkemidler for å nå målene.

Strategiplanen 2021-2025 NYTT.jpg

Et styringsverktøy

Styret i Strømsgodset Toppfotball vedtok først strategiplanen i forkant av årets sesong, men da strategiplanen skulle presenteres eksploderte varslingssaken. Det nye styret, som ble valgt inn i sommer, ønsket å få ordentlig eierskap til strategien før de formelt vedtok den og derfor har vi utsatt selve presentasjonen noen måneder.

Men nå er vi altså klare til å fortelle mer om planene.

- Dette er en strategiplan som vi er stolte av, som vi er samlet om internt i klubben og som blir et svært viktig styringsverktøy for oss fremover. Dette er også en ambisiøs plan med ganske tøffe og konkrete målsettinger, men samtidig en realistisk og oppnåelig plan. Vi tror sterkt på retningen som er valgt og verdiene som ligger i bunn, sier markedssjef Rune Marthinsen.

Han deler på daglig leder-ansvaret sammen med medie- og kommunikasjonssjef Magne Jordan Nilsen ut 2022. Nå skal duoen sørge for at strategien etterleves.

- Strategiplanen skal hjelpe oss til å ta bedre valg på alle nivåer i klubben. Den blir på mange måter vårt kompass i hverdagen. Det nytter ikke å ha flotte ord på et dokument hvis du ikke følger det som står der. Nå skal denne strategien få virke over tid. Vi skal bygge klubb, men det er ikke gjort over natta. Vi har mye hardt arbeid foran oss, sier Jordan Nilsen.

Sportslig målsetting

Den overordnede sportslige målsettingen er å etablere Strømsgodset på øvre halvdel av Eliteserien og av og til konkurrere om spill i Europa, slik vi gjorde hvert år fra 2013 til 2016. Etter suksess skal vi tåle å ta et skritt tilbake, følge strategien og bygge på nytt med en langsiktig tilnærming.

SIF går nå løs på den 16. strake sesongen på toppnivå i Norge – kun Vålerenga og Rosenborg har flere. Men for å etablere klubben på øvre halvdel over tid, er vi avhengig av å øke inntektene fra nåværende nivå.

De tre største inntektskildene er i dag: 1) Markeds- og medieavtalen, 2) Inntekter fra samarbeidspartnere, 3) Spillersalg.

- Å finne, utvikle og selge spillere med fortjeneste er Strømsgodsets viktigste forretningsmodell. På denne måten skal vi skape verdier som bidrar til å gi klubben sportslig fremgang og økonomisk vekst og forutsigbarhet. Vi blir ikke nødvendigvis dårligere av å selge spillere så lenge pengene forvaltes riktig og reinvesteres i tråd med klubbens strategi, sier Jordan Nilsen.

Han trekker frem Bodø/Glimt som en stor inspirasjon i så måte og et bevis på hva som er mulig å få til med relativt begrensede ressurser.

- Glimt har skapt en bunnsolid klubbøkonomi gjennom å være svært tydelig på strategi, spillestil og rekruttering. Det er forbilledlig drift. De har vært standhaftig og holdt seg til planen og de har gjort det med kvalitet i alle ledd.

- Strømsgodset opplevde noe av det samme som ledet frem til seriegull i 2013. Etter sølvet i 2015 var vi ikke like tydelig på retning, kanskje ikke like sultne og ikke like samlet. Etter hvert ble forspranget vårt innhentet og plutselig var vi et bunnlag. Men nå opplever vi en klubb som er på vei opp og frem igjen. En av de viktigste grunnene til det er at vi har klart å samle oss om en felles retning, sier Jordan Nilsen.

Spillerlogistikken tar utgangspunkt i spillestilen og et definert primærmarked i Norge og deretter Norden. Vi rekrutterer spillere overordnet i alderen 16-24 år med stort utviklingspotensial – med et hovedfokus på 18-22 år inn i A-troppen.

Vi skal tørre å gi talentene sjansen og vi skal være en attraktiv klubb for unge spillere i Norge. Vi skal jobbe mot å ha 3-4 klubbutviklede spillere i førsteelleveren. Vi har en målsetting om å utvikle 1-2 spillere hvert år fra eget akademi som er gode nok til å bli flyttet opp i A-troppen. Strømsgodset skal være den ledende klubben for spillerutvikling i vår region.

Samtidig skal vi alltid ha noen etablerte lederfigurer som viser vei for unggutta.

NTB_NKhz0amdzwA.jpg
Kreshnik Krasniqi og Tobias Fjeld Gulliksen er to av unggutta som har slått gjennom i år, mens Herman Stengel har vist vei.

Strategiplanen har allerede blitt omsatt i praksis. Det begynner vi nå å se resultater av. I 2021-sesongen var Strømsgodset et av lagene i Eliteserien som ga flest minutter til spillere under 21 år. Og vi vet fra før at det gror godt nedover i U-avdelingen.

- Vi tar våre beslutninger med utgangspunkt i strategien. Vi har trenere og ansvarlige på sport som satser på unggutta og med det bidrar til å øke verdiene i troppen. Denne sesongen har vi tidvis spilt veldig morsom fotball og vi har fått en tydeligere identitet.Vi skal tåle å tape fotballkamper i Strømsgodset, men vi må skal være modige og vi må alltid tørre. Slik blir vi litt bedre hver dag, sier Rune Marthinsen.

Klubbutvikling og bærekraft

Under klubbutvikling er det satt et ambisiøst mål om å øke partnerinntektene til 50 millioner kroner innen 2025. Det er opp 15 millioner kroner fra dagens nivå.

Strømsgodset har fantastisk lojale samarbeidspartnere, et markedskonsept som er innarbeidet over mange år og stor oppslutning i lokalt næringsliv. Men vi skal videreutvikle oss og bli enda bedre.

- Vi sier i strategien at vi er Drammens viktigste møteplass for næringslivet og vi skal bidra til økt samhandel og næringsvekst i regionen. I dette ligger et stort og uforløst potensial for Strømsgodset som vi skal hente ut. Vi har en stor jobb foran oss, men jeg er sterk i trua på at vi skal klare det, sier markedssjefen.

Nye markedskonsepter og forretningsområder knyttes også opp mot en økt satsing på bærekraft og samfunnsansvar. Vi har valgt å prioritere bærekraft opp på et strategisk nivå i klubben, som en av de viktigste satsingsområdene inn i fremtiden. Vi har kalt det «Sammen for Drammen.» 

Sammen for Drammen NYTT.jpg

Strømsgodset er mer enn spillerne du ser på banen. Vi er en klubb,
en kultur, en møteplass og en samfunnsaktør. For medlemmene, for fansen, for næringslivet og for byen. Vi jobber hver dag for å gjøre Drammen til en enda bedre by å bo i. Vi kan ikke gjøre alt alene, men vi kan definitivt gjøre noe og inspirere andre til å gjøre mer.

- Vi har tatt store steg med samfunnsarbeidet i Strømsgodset de siste 4-5 årene og det blir bare viktigere og viktigere fremover. Jeg blir stolt og rørt når jeg ser alt vi gjør, med Blåtimer i skoler og barnehager, Gatelaget, samarbeid med Redd Barna og Kirkens Bymisjon om barnefattigdom, for å nevne noe. Vi har store planer og gleder oss til fortsettelsen, sier Rune Marthinsen.

Fans og engasjement

Fans er også løftet opp på strategisk nivå frem mot 2025. Det innebærer at vi skal legge til rette for engasjement både på og utenfor banen. Fansen bidrar til å skape en fantastisk ramme rundt våre kamper på Marienlyst og er utvilsomt med på å styrke klubbens identitet. Uten supportere er fotballen utrolig fattig. Det har vi virkelig fått merke under pandemien.

Målet er 6000 tilskuere i snitt innen 2025 og vi skal jobbe for å rekruttere nye fans fra alle alderssegmenter og kjønn. Kampopplevelsen dreier seg om mer enn 90 minutter med fotball.

20210912-BEH01430Publikum.jpg
Unge supportere på Marienlyst stadion.

- Strømsgodset handler til syvende og sist om folk. Om stolthet, lidenskap, tilhørighet, følelser og engasjement. Folka er selve grunnmuren og fundamentet i SIF. Det er Folkeveggen et synlig bevis på. Jeg blir glad hver gang jeg går forbi og ser på den veggen. Strømsgodset er til for fansen og vi skal skape stolte øyeblikk sammen med fansen, sier Magne Jordan Nilsen.

For å få flere fans på kamp må vi også jobbe med å videreutvikle Marienlyst stadion til å bli en moderne og bærekraftig toppfotballarena -  sammen med kommunale myndigheter. Der har vi en stor jobb å gjøre frem mot 2025.

Anleggsutvikling

Det samme gjelder treningsfasiliteter. Kapasiteten på Gulskogen Idrettspark er nærmest sprengt. En helt nødvendig oppgave i denne strategiperioden blir å utvikle hele anlegget på Gulskogen i samarbeid med Strømsgodset Idrettsforening og Drammen kommune.

Dette arbeidet er allerede påbegynt.

- Vi er nødt til å forbedre treningsfasilitetene, ellers vil den sportslige utviklingen stoppe opp og det blir vanskelig å nå de sportslige målsettingene. Det er vår utfordring og vårt ansvar og noe vi tar på alvor. Strømsgodset må prioritere anleggsutvikling de neste årene. Vi har ikke alle svarene nå, men det er helt nødvendig å løfte denne utfordringen opp på strategisk nivå i klubben, sier Rune Marthinsen.

Strømsgodset har etablert en offensiv damelagssatsing – med målsetting om spill i 1 divisjon innen 2025. Laget rykket opp til 3. divisjon denne sesongen og vi er stolte av det jentene og trenerne har utrettet i år. 

Satsingen på damelaget betyr også økt behov for anlegg. Slik situasjonen er nå må damelaget og lagene i U-avdelingen dele bane og treningstid på Gulskogen. Dette samsvarer ikke med ambisjonsnivået.

- Vi er veldig glade for at vi har fått på plass en profesjonell satsing på jentene og dette er bare begynnelsen. Målene er klare. Jentene skal opp og frem og Strømsgodset skal definitivt ta steget mot toppen av norsk fotball. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Rune Marthinsen.

20211016-BEH05438 Web Godset damelaget.jpg
Damelaget rykket opp til 3. divisjon denne sesongen.

Strømsgodsets verdier

MODIG
Vi er en offensiv og uredd klubb som tar initiativ og viser handlekraft.
Vi skal våge å tenke stort og tørre å gå våre egne veier. Det skal være stor takhøyde internt og rom for å prøve og feile.
I Strømsgodset står vi opp for hverandre og for det vi tror på.
Vi byr på oss selv både på og utenfor banen.

EKTE
Hardt arbeid og ærlighet skal kjennetegne hvem vi er og hva vi står for.
Vi skal være en raus og folkelig klubb som byen og innbyggerne kan identifisere seg med og være stolte av. SIFs historie og sjel skal være med oss i alt vi gjør, og vi skal opptre som gode rollemodeller.
I Strømsgodset er det rom for å vise følelser og være seg selv.
Den enkeltes spisskompetanse skal dyrkes gjennom tillit og ansvar.
Vi skal alltid gi alt.

SAMLENDE
I Strømsgodset står vi sammen i sol og snø og regnevær.
Vi jobber mot et felles mål og spiller hverandre gode.
Alles innsats er like viktig, og ingen er større enn klubben.
Gjennom samhandling, lojalitet og en felles filosofi drar vi alle i samme retning.
Vi skal være en brobygger mellom næringsliv, privatpersoner og det offentlige.
Vi skal være synlige og til stede i bybildet og bygge relasjoner med omgivelsene våre.
Strømsgodset skal være en inkluderende klubb tuftet på humør, felleskap og samhold. Hjertet vårt skal banke for hverandre, for klubben og for byen vår.

Annonse fra Eliteserien: