- Vi er stolte av samarbeidet

For femte året arrangerer Strømsgodset og NAV Drammen inspirasjonskurs for å hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet.

Annonse:

Bildetekst: Fra venstre: Magne Jordan Nilsen, SIF, Knut Aslak Svalastog, NAV, Mirabel Miracle Griggs, deltaker, Joachim Reiersøl, NAV, Ane Vagle, NAV, Linda Iversen, deltaker, Jonathan Lee Daily, deltaker, Rolf Degn Jensen, SIF

Samarbeidsprosjektet «Bli sett – ekte kjærlighet» er et tilbud til unge mellom 18 og 30 år – uten tilknytning til arbeidslivet og som trenger hjelp til å komme ut i jobb. Dette er et lavterskeltilbud uten krav til spesiell kompetanse eller bakgrunn. Et av Strømsgodsets bærekraftmål er mål nummer 10. - like muligheter.

Gjennom samarbeidet med NAV ønsker vi å gi unge, arbeidsledige bedre muligheter til å komme seg ut i arbeid igjen. Kurset har gitt konkrete resultater og NAV Drammen er meget godt fornøyd med samarbeidet.

- Sammen med Strømsgodset deler vi i NAV troen på at lokalt næringsliv tar samfunnsansvar for å hjelpe ungdommen vår ut i arbeid og aktivitet. Lokale ansettelser i lokalt næringsliv sikrer langsiktighet og at overskuddet blir i lokalsamfunnet. For NAV Drammen er samarbeidet med Strømsgodset i kjernen av virksomheten vår med visjonen om å gi mennesker muligheter. Vi er stolte av å gjøre det i Strømsgodsets ånd med «Sammen for Drammen», sier Joachim Reiersøl, markedskoordinator og rådgiver i NAV Drammen.

Å gi noe tilbake

Samarbeidet innebærer at Strømsgodset skal gjennomføre tre ukers jobbkurs for 10-15 deltakere – fordelt på to perioder i året. Det hele videreføres med tre måneders arbeidstrening, noe NAV har ansvaret for. Hele klubben involverer seg i dette inspirasjonskurset. Alt fra hovedtrenere på A-laget til daglig og sportslig ledelse, øvrig administrasjon og styret.

- Strømsgodset ønsker å gi noe tilbake til det samfunnet vi er en del av og vi er veldig glad for at NAV gir oss fornyet tillit til å inspirere unge ut i arbeidslivet. Hver dag jobber vi med å få det beste ut av spillere, trenere og øvrige ansatte i klubben og vi gjør det med noen grunnleggende verdier i bunn. Vi synes det er spennende å få muligheten til å overføre våre verdier og vår kunnskap inn dette samarbeidet. Det handler om å bli sett og få det beste ut av mennesker, sier daglig leder i SIF, Magne Jordan Nilsen.

Vi kobler også på våre partnere, som holder foredrag for deltakerne. Her forteller de hva de som arbeidsgivere legger vekt på når de ansetter, og hvordan man skal bli en attraktiv jobbsøker. Flere av våre partnere har også åpnet opp for muligheten for å ta inn kandidater i sine bedrifter, enten som arbeidstrening eller som en ansettelse.

- Dette jobbkurset er ikke bare til inspirasjon for deltakerne, men også for oss i Strømsgodset. Vi har gjort det noen ganger nå og det er virkelig gøy for oss å bidra til å hjelpe unge ut i arbeidslivet. Nok en gang har vi hatt en veldig engasjert og motivert gjeng på kurs hos oss, sier Rolf Degn Jensen, samfunnskontakt i SIF og kursansvarlig hos oss.

- En fin arena

Fjorårets kurs endte med at én deltaker fikk jobb hos vår mangeårige samarbeidspartner Skutebrygga, mens Bielka Santiago fikk jobb som kursvert her hos oss i Strømsgodset. Et fantastisk eksempel på hvor godt dette samarbeidet fungerer.

Bielka Santiago fikk jobb i SIF etter å ha vært med på jobbkurs hos NAV.
Bielka Santiago fikk jobb i SIF etter å ha vært med på jobbkurs hos NAV.

- Kurset er en kjempefin arena for ungdom som er klare for å gå ut i aktivitet eller arbeid. Strømsgodset stiller med interne ressurser for å lage et godt opplegg som ivaretar hver og en, ser mennesket og behovene hver og en har for å finne sin vei ut i arbeidslivet. Kursets pilarer som motivasjon og egeninnsats kobles til solide interne ressurser klubben stiller opp med og et veletablert sponsornettverk for å gi ungdommen muligheter, fortsetter Joachim Reiersøl.

- Ungdomsavdelingen til NAV Drammen samarbeider tett med en rekke aktører i Drammensområdet for å gi ungdommen (mellom 18-30 år) muligheter til aktivitet og arbeid. For NAV er ungdom en av våre viktigste målgrupper da utenforskap for denne gruppen får store konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet, sier Reiersøl.

Annonse fra Eliteserien: