NTB_8szt3JGYhhA

Vedrørende mediesak

Etter dagens medieoppslag har Strømsgodset Toppfotball følgende uttalelse.

Annonse:

Ledelsen i Strømsgodset ble nylig gjort kjent med påstander om at hovedtrener Henrik Pedersen i enkelte sammenhenger skal ha brukt ord som kan oppfattes som rasistiske. Klubben har i denne perioden iverksatt en intern utredning og er nå i prosess med å innhente opplysninger.

Strømsgodset som arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta rettighetene til de involverte parter. Dette er en krevende sak som vi tar på største alvor. 

Henrik Pedersen tilbakeviser beskyldningene som er rettet mot ham i media.

Verken Strømsgodset eller Henrik Pedersen har ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt og ber om respekt for dette. Vi vil komme med mer informasjon når konklusjonen av den interne utredning er klar.

Annonse fra Eliteserien: