Ute av rød sone

Et overskudd på 1,9 millioner kroner første halvår førte Strømsgodset inn i gul sone i det finansielle oppfølgingssystemet til Norges Fotballforbund.

Annonse:

Torsdag ettermiddag gikk NFF ut med en pressemelding om norsk klubbøkonomi etter rapportering per 30. juni 2023. Halvårsrapporten viser at Strømsgodset er tilbake i gul sone igjen etter to røde rapporteringer i fjor, takket være et positivt resultat på 1,9 millioner de første seks månedene.

Klubben oppnår en økonomisk poengscore på 116. Til sammenligning havner man i rød sone ved poengscore under 65 og i grønn sone ved poengscore over 130. Neste rapportering er 31. desember og da er målet for SIF å være innenfor grønn sone.

Rapporteringen er en del av kravene for å oppfylle klubblisensreglementet. Se presentasjonen til NFF her.

- Det er åpenbart svært gledelig at vi nå er ute av rød sone. Som mange vet har vi vært gjennom noen tøffe år rent økonomisk, og det har krevd mye av oss som klubb. Det er lagt ned en betydelig innsats i hele organisasjonen for å stabilisere situasjonen, helt fra styret og ned i administrasjonen og sport. Det har vært høy arbeidsmoral og stor dedikasjon hos de ansatte, sier daglig leder Magne Jordan Nilsen.

Med en presset økonomi har stram kostnadskontroll, effektivisering av drift og lavere risiko knyttet til spillerlogistikk vært nødvendige grep. Her har vi gjort tøffe prioriteringer de siste par årene.

- Å kutte kostnader på sport og samtidig opprettholde nok konkurransekraft er ikke enkelt, men jeg synes vi har klart å løse dette på en god måte. Internt i klubben har vi vært veldig samlet, sier Nilsen.

Sponsorinntektene i 2023 er høyere enn på mange år. Vi nådde budsjettet på 42 millioner kroner allerede første kvartal, og har deretter løftet prognosen til 43,5 millioner. Det har markedsavdelingen god tro på at vi skal oppnå. Siden 2021 har inntektene fra bedriftsmarkedet økt med hele 8 millioner kroner.

- Vi har hatt ikke så høye tall siden sesongene vi lå helt i toppen av norsk fotball, og dette kommer nesten utelukkede fra et lokalt næringsliv. Et imponerende stykke arbeid fra markedsavdelingen i en krevende tid. Vi er ydmyke og takknemlige for lojaliteten fra våre samarbeidspartnere og den oppslutningen som Strømsgodsets har i denne regionen, sier Nilsen.

Inntekter fra spillersalg og den nye markeds- og medieavtalen bidrar også til overskudd første halvår 2023. Vi gleder oss dessuten over en publikumsøkning på rundt 20 prosent fra forrige sesong. Så langt i 2023 har vi omsatt for 750.000 kroner mer enn budsjettert. Vi er nå tilbake på de tilskuertallene vi hadde før pandemien. Dette viser at omgivelsene har trua på spillere og trenere, og at vi får betalt for det gode arbeidet som gjort over tid ut mot skoler, barnehager og idrettslag. 

- Strømsgodset er i vekst og utvikling, og vi opplever et stort engasjement rundt klubben. Vi er veldig takknemlig for den støtten vi får. Noen ganger ønsker man selvsagt at fremgangen skal gå enda raskere, det er lett å bli utålmodig, men innad har vi aller mest fokus på å bygge stein på stein, bli litt bedre hver dag og holde fast ved planen vår. Målet er å stabilisere klubben på øvre halvdel i Eliteserien.

De siste to årene har Strømsgodset nedbetalt gjeld på rundt 12 millioner kroner. Dette bidrar til å gjøre fremtidsutsiktene lysere.

- Vi har sagt at vi jobber for å skape en mer robust økonomisk plattform i Strømsgodset, og at dette vil ta noe tid. Nå er vi på rett vei, noe som gir oss større forutsigbarhet og som gjør at vi kan være enda mer i forkant. Men vi skal fortsatt drifte klubben etter samme prinsipper og samme strategi. Vi skal fortsatt være nøkterne, samtidig som en forbedret økonomi gir oss handlingsrom og mulighet til å øke den sportslige satsingen gradvis og kontrollert. Det har vi også gjort gjennom dette året, i takt med økte inntekter, sier Magne Jordan Nilsen.

Han forteller videre om et prisnivå i norsk fotball som har gått betraktelig opp bare det siste året. Dette gjelder både overgangssummer og lønninger, og henger sammen med ny lukrativ TV-avtale og større salg ut av landet.

- Fokuset vårt fremover vil naturligvis være å øke inntektene, men stram kostnadsstyring blir like viktig. Det er nødvendig i en svært marginal bransje som fotball, der det er vanskelig å ha tilstrekkelig sikkerhet i inntektene. Vi må dessuten ta inn over oss at kostnadene i samfunnet øker, og det påvirker også vår drift. Det prates stadig om en dyrtid i Norge, og det er utvilsomt dyrt å henge med i toppen av norsk fotball. Da blir det vår oppgave å drifte mer effektivt enn de vi konkurrerer med, sier Nilsen.

Annonse fra Eliteserien: