Underskudd i 2022

På tirsdagens årsmøte la Strømsgodset Toppfotball frem årsregnskapet for 2022. Dette viser et underskudd på 2,8 millioner kroner.

Annonse:

Styret og administrasjonen i Strømsgodset Toppfotball jobber langsiktig og strategisk med å stabilisere klubbens økonomi, samtidig som vi skal få på plass en god sportslig satsing. Mens 2021 endte med et lite overskudd på 276.894 kroner, ble det det negativt resultatregnskap i 2022. Dette ble dekket inn av en egenkapital som ved årsskiftet var på 1 million kroner.

Klikk her for å lese hele årsrapporten med budsjett for 2023.

Hovedårsakene til underskuddet er primært at vi ikke nådde budsjetterte inntekter fra spillersalg, samt at vi havnet over en million lavere på salg av sesongkort. Markedsavdelingen klarte å opprettholde 41 av 42 millioner kroner i budsjett, noe som er imponerende i en usikker tid både for oss og i resten av samfunnet. Vi har i likhet med andre bedrifter i Norge også merket den generelle prisveksten, noe som har slått negativt ut på noen utgiftsposter. 

De siste to årene har Strømsgodset Toppfotball kuttet kostnader, redusert risiko og nedbetalt gjeld på over 7 millioner kroner. Dette har vært et viktig og nødvendig fokus. I samme periode har det blitt jobbet hardt og målrettet med å øke inntektene. Fra 2021 til 2022 ble driftsinntektene i Strømsgodset løftet med 9 millioner kroner – fra 78 til 87 millioner. I 2023 skal vi øke ytterligere. Vi skal satse, men vi skal gjøre det gradvis og kontrollert, og med det holde fast ved den strategien vi som en samlet klubb har lagt.

Blå Magi AS er en viktig støttespiller og samarbeidspartner for Strømsgodset. I 2022 fikk klubben et finansielt tilskudd på 2 millioner kroner i rettigheter til andel av fremtidige spillersalg. Blå Magi bidro da vi hentet trener Jørgen Isnes fra KFUM til Strømsgodset, samt ved overgangene til Jonathan Braut Brunes, Jostein Ekeland, Marcus Mehnert og Fredrik Kristensen Dahl. Vi er veldig glade for det konstruktive samarbeidet med Blå Magi, det er viktig for Strømsgodsets videre satsing, og vi ser frem til å videreutvikle dette i årene som kommer.

På grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen, havnet Strømsgodset Toppfotball i 2022 i rød sone i det økonomiske rapporteringssystemet til Norges Fotballforbund. Dette innebærer stram kostnadsstyring og innrapportering av handlingsplaner som er underlagt klubblisensreglementet. Vi jobber selvfølgelig hardt med å komme ut rød sone i løpet av 2023.

Totalbudsjettet i 2023 er på 93 millioner kroner, med et overskudd i bunn på 710.483 kroner. Les mer om de ulike postene i linken over. Den nye medieavtalen vil gi en inntektsøkning på rundt 10 millioner for Strømsgodset. Da har vi budsjettert relativt nøkternt på tabellplassering og spillersalg, og på samme nivå som i fjor på bedriftsmarkedet. Her er vi godt i rute medio mars – men det er fortsatt mye jobb som skal gjøres. Det vi likevel merker er at Strømsgodset har en solid oppslutning i det lokale næringslivet, og det varmer at så mange er med oss etter noen turbulente og krevende år. Vi takker for tilliten og er utrolig takknemlig for at våre samarbeidspartnere anerkjenner den jobben vi gjør, og støtter opp om veien vi har lagt for framtiden.

På sport ligger vi på omtrentlig samme kostnadsnivå som i 2022, hvor de største postene er lønn og drift av A-lag og utviklingsavdeling/akademi. Vi har valgt å ansette en ny trenerutvikler, samt tilføre et ekstra årsverk og mer kompetanse inn i U-avdelingen, som er i tråd med klubbens strategi om å satse på akademiet og egenutviklede spillere. Flere av disse er i ferd med å ta steget inn på A-laget, noe som er svært gledelig.

Strategiplanen er et viktig styringsverktøy for klubben i disse tider, som vil bidra til at vi utvikler oss som klubb, som lag og som organisasjon. Vi ligger godt an på flere områder, men har fremdeles en vei å gå hva gjelder publikumsoppslutning. I 2023 budsjetterer vi med 5,5 millioner kroner i inntekter på sesongkort og løssalg. Dette er vesentlig lavere enn vi hadde de siste sesongene før pandemien slo inn, men på samme nivå som i fjor. Med TV2 som ny rettighetshaver vil interessen rundt norsk fotball øke, noe som igjen vil påvirke besøkstallene på arenaene - også Marienlyst stadion. Klubbens målsetting er 6000 tilskuere i snitt innen 2025.

For å hente ut mer av dette potensialet har vi valgt å ta grep. Vi har omorganisert internt og tilført ressurser i avdelingen for privatmarked og media. Vi har fått på plass en viktig samarbeidsavtale med Digital Opptur i SIF-lauget, som vil styrke den digitale markedsføringen og tilstedeværelsen i flere kanaler. Dette tror vi blir viktig for å bygge profiler, øke interessen rundt Strømsgodset og der gjennom også publikumstallene. Å fortsette den tette og gode dialogen med våre supportere generelt og GodsetUnionen spesielt har også høy prioritet, i tillegg til å være aktive i lokalsamfunnet med Blåtimer og klubbesøk.

I flere år har Strømsgodset budsjettert med store inntekter fra spillersalg, og med det økt kostnadene tilsvarende. I fjor var denne budsjettposten på over 9 millioner kroner. Denne risikoen ønsker vi å redusere fordi vi ikke vil gjøre oss for avhengig av en såpass usikker inntektskilde. I 2023 budsjetterer vi med 6 millioner kroner i netto overskudd fra spillersalg og spillerlogistikk. Det mener vi er et realistisk nivå.

Med den nye medieavtalen er det kommet vesentlig mer penger inn i norsk fotball og mange klubber satser tøft. Dette er totalt sett positivt for ligaen. Lønninger og overgangssummer har økt det siste halve året. Det merker også vi i Strømsgodset. Men vi har sagt at de økte inntektene fra medieavtalen skal gå til å bygge en mer robust klubb - ikke til å blåse opp lønningene. Det står vi fast ved.

Vi er veldig fornøyde med måten det nye trenerteamet, med hovedtrener Jørgen Isnes i spissen, har kommet inn og satt standarden for hvordan de vil ha det. Vi ser fremskritt på flere områder og opplever fornyet entusiasme og optimisme. Vi skal fortsette å jobbe hardt, samlet og i felles retning for at 2023 skal bli et godt år for Strømsgodset. Et år der vi opplever sportslig fremgang og vekst, som igjen vil bidra til å skape en mer bærekraftig økonomisk plattform for årene fremover.

Magne Jordan Nilsen
Daglig leder

Annonse fra Eliteserien: