Strømsgodset i rød sone

Ved rapportering 30/6-2022 er Strømsgodset plassert i rød kategori i det finansielle oppfølgingssystemet til Norges Fotballforbund. Her følger en nærmere redegjørelse.

Annonse:

Fredag legger Norges Fotballforbund frem den økonomiske tilstandsrapporten for klubbene i Eliteserien, Obosligaen og Toppserien. Her går det frem at Strømsgodset er plassert i såkalt rød sone. Dette innebærer at klubben blir pålagt å utarbeide handlingsplaner for økonomien inntil man er tilbake i gul kategori.

Høyere utgifter enn inntekter. Det er den enkle forklaringen på hvorfor Strømsgodset har havnet i rød sone. 

De siste tre årene har vært tøffe for klubben rent økonomisk, både med pandemien, hvor vi blant annet måtte ta opp Korona-lån på 5 millioner, og en krevende varslingssak som medførte ekstra kostnader i millionklassen. Vi har også nedbetalt gjeld i denne perioden.

Vi har tatt flere grep for å forbedre økonomien og effektivisere klubbdriften. I løpet av det siste året har vi jobbet mye med å kutte personal- og driftskostnader, samtidig som markedsavdelingen har klart å øke inntektene i en utfordrende og urolig tid. Det er krig i Europa, høye strømpriser og generell prisvekst i samfunnet, noe som setter oss alle på prøve. Vi har likevel et håp om å nå 2022-budsjettet på 42 millioner fra bedriftsmarkedet, noe som er det høyeste på mange år. Dette sier alt om den fantastiske oppslutningen som Strømsgodset har i det lokale næringslivet.

Å kutte kostnader samtidig som man skal være konkurransedyktig og opprettholde en god sportslig satsing er en krevende øvelse. Tar man for store kutt, eller selger for mange spillere på kort tid, vil det kunne påvirke fremtidig verdiskapning. Over tid henger sportslige resultater sammen med klubbens økonomi. Men det er liten tvil om at Strømsgodset har styrt med for høy risiko i flere sesonger. Slik kan vi ikke fortsette. Mye av egenkapitalen er spist opp og vi må gjøre tøffe prioriteringer også fremover for å sikre en mer sunn og bærekraftig drift. 

Vi er i en bransje hvor det er små marginer og stor usikkerhet knyttet til inntektene. I over ett år har vi sagt at det vil ta noe tid å snu den økonomiske situasjonen i Strømsgodset og dette er noe vi jobber med hver eneste dag. Vi er på vei, men skulle gjerne sett at det gikk enda litt raskere. Vi motiveres av å skape økonomisk vekst og sportslig utvikling i tråd med strategien - vi ønsker å bygge en mer robust klubb for fremtiden.

I den forbindelse er det på sin plass å rose de ansatte for innsatsen som legges ned. Spillere, trenere, støtteapparat og administrasjon - moralen og arbeidsinnsatsen har vært upåklagelig gjennom en utfordrende periode der vi har måtte ta tøffe kutt. Vi er i fremgang og vi ser lyst på fremtiden, selv om vi fortsatt har en kneik til vi må over rent økonomisk. Vi har en spennende spillertropp med et høyt toppnivå, noe vi har sett flere ganger denne sesongen. I utviklingsavdelingen gror det virkelig godt – vi har flere lovende unggutter på vei opp og frem.

Om vi kommer ut av rød kategori ved neste rapportering 31/12 er ikke sikkert. Per nå styrer vi mot et resultatunderskudd for året, men endringsbildet er erfaringsmessig stort og vi ønsker derfor ikke gå i detalj på prognoser. Vi har utarbeidet en konservativ plan som tilsier at vi skal være tilbake i gul sone i løpet av neste år. Da er også målet å komme nærmere det vi kaller økonomisk nøytral klubbdrift, som innebærer at vi ikke gjør oss for avhengig av spillersalg for å komme i balanse. Med ny og vesentlig større medieavtale i norsk fotball fra og med neste sesong, vil vi starte 2023 med et bedre utgangspunkt enn vi gjorde i 2022.

Tusen takk til supportere, samarbeidspartnere og frivillige som er med oss og som står lojalt bak oss. Støtten fra dere er uvurderlig og til stor inspirasjon.

Magne Jordan Nilsen
Daglig leder

Annonse fra Eliteserien: