Strømsgodset Fotball AS og Strømsgodset Toppfotball informerer

Annonse:

Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Fotball AS har startet samtaler med sikte på å etablere ny eierstruktur, økonomisk plattform og organisasjon for toppfotballen i Strømsgodset. Bakgrunnen for samtalene er at avtalen med investorgruppen Drammenspatriotene AS utløper 31.12.2020.

Et arbeidsutvalg har fått i oppgave å sørge for at toppfotballen i Strømsgodset får gode og forutsigbare rammevilkår for bærekraftig drift også etter avtalens utløp. I arbeidsgruppen sitter Trond Esaiassen, Ivar Hartz og Kristin Ørmen Johnsen for Strømsgodset Toppfotball. Fra Strømsgodset Fotball AS og Drammenspatriotene deltar Per Kristian Helling og Atle Kittelsen. Det er styrelederen i Strømsgodset Fotball AS, Egil Meland, som koordinerer og organiserer arbeidet.

Avtalen som utløper om halvannet år, ble inngått i 2005 da Strømsgodset spilte i 1. divisjon og toppfotballen var truet av konkurs.  For å redde klubben, gikk syv drammensere inn med betydelig kapital gjennom selskapet Drammenspatriotene AS.

– Drammenspatriotenes investeringshorisont var opprinnelig tre til fem år. Det er blitt 14 år, og de har meldt at deres engasjement avsluttes når avtalen utløper, uttaler styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Egil Meland, på vegne av Drammenspatriotene.  En av årsakene til at investorene lar avtalen gå ut, er at risikobildet har endret seg betydelig i den tiden som er gått siden 2005. Da de gikk inn, hadde toppfotballen et budsjett på ca. 30 millioner kroner. Nå nærmer det seg det tredobbelte, sier Meland.

Styreleder i Strømsgodset Toppfotball, Trond Esaiassen, synes det er ryddig av Drammenspatriotene å varsle at de ikke ønsker å videreføre dagens avtale.

– Det gir forutsigbarhet, og vi får god tid og anledning til å få på plass ny og bærekraftig struktur, et solid økonomisk fundament og en robust organisasjon for toppfotballen fra 2021, opplyser Esaiassen.

I disse dager informeres ansatte, samarbeidspartnere, supportere og andre om samtalene.

– Investorgruppen som gikk inn i 2005, reddet klubben økonomisk og har bidratt betydelig til klubbens utvikling sportslig og økonomisk. Det har vært en god reise og stor suksess. Jeg har respekt for at de nå overlater stafettenpinnen til andre, sier Esaiassen.

Meland opplyser at Drammenspatriotene går ut én for alle, alle for én, og at det vil være opp til hver og én av dem å ta stilling til om de ønsker å ha roller i byens fotballstolthet også fra 2021.

Strømsgodset Toppfotballs styre er i gang med å bygge den nye plattformen samtidig som avtalen med Drammenspatriotene skal avsluttes på en ryddig måte.

– Vi står sammen og er enige om at klubben går foran alt og at alle «tar en for laget». Det er mange som har sterke følelser for Godset. Det handler om ekte kjærlighet. Vår oppgave nå er å legge grunnlaget for videre utvikling, avslutter styreleder Esaiassen.

Kontaktpersoner:
Strømsgodset Toppfotball: styreleder Trond Esaiassen, 915 62 609, [email protected]
Strømsgodset Fotball AS: styreleder Egil Meland, 481 05 231, [email protected]

Annonse fra Eliteserien: