Slik blir nye Blå Magi

Venner av Strømsgodset har gått sammen og etablert Blå Magi AS – et spillerinvesteringsselskap som aktivt skal bidra til å utvikle klubben og skape nye stolte øyeblikk på Marienlyst i årene som kommer.

Annonse:

Bildetekst: Fra venstre: Sportssjef Jostein Flo, styreleder Ivar Strømsjordet, daglig leder Dag Lindseth Andersen og styreleder i Blå Magi AS, Per Arvid Andersen.

I fjor høst startet ledelsen i Strømsgodset arbeidet med enn modell som muliggjør et samarbeid med et eksternt investeringsselskap. Målet var å finne en partner som ville være med å styrke klubben inn i en spennende fremtid.

Onsdag ble den nye modellen presentert i forbindelse med en pressekonferanse på Marienlyst stadion. Drammens Tidende streamet hele pressekonferansen. Se den her. (krever abonnnement)

Som nevnt består Blå Magi av en gruppe SIF-venner med blått hjerte og sterkt ønske om å bygge klubb – langsiktig, systematisk og i tråd med gjeldende strategiplan. Pengene som de går inn med skal bidra til å skape en økonomisk forutsigbarhet i dette arbeidet og gjøre Strømsgodset bedre rustet til å på ny etablere seg i toppen av norsk fotball. Det skjer mye positivt i klubben om dagen og med etableringen av Blå Magi AS er nok en viktig brikke på plass.

Slik vil investeringsselskapet fungere i praksis:

  • Strømsgodset Toppfotball selger en andel av et fremtidig overskudd i den årlige spillerlogistikken (differansen mellom kjøp og salg i regnskapsåret). Blå Magi bidrar med kapital ved å investere i dagens spillerstall. Målet er 15 millioner kroner. Selskapet skal gå inn med 10 millioner kroner med en gang, mens 5 millioner settes av til investeringer i de kommende overgangsvinduer. Partenne skal sammen vedta en budsjettramme for spillerrekruttering i god tid før hvert vindu åpner.
  • Målet er at det etableres et økonomisk fundament i Blå Magi som gjør at selskapet kan reinvestere pengene i klubben etter at overskuddet er fordelt. Samarbeidet skal bygge merverdi for begge parter som igjen bidrar til å utvikle Strømsgodset som en stabil toppklubb i norsk fotball. Kostnadene ved å signere nye spillere dekkes i utgangspunktet med en 50/50-deling mellom Strømsgodset Toppfotball og Blå Magi AS. Dersom man avtaler en annen deling, justeres fremtidig andel av spillerlogistikken forholdsmessig.
  • Strømsgodset mottar en spillerutviklingskompensasjon fra Blå Magi før overskuddet fordeles. Resten av salgsinntektene (fratrukket kostnader) fordeles 50-50 mellom partene. Avtalen omfatter ikke fremtidige inntekter for spillere som er solgt før avtalen trer i kraft.
  • Klubbens strategi vil være den samme, med fokus på rekruttering og utvikling av unge, sultne spillere med en sportslig og økonomisk oppside. Blå Magi skal styrke arbeidet som allerede gjøres i klubben og bidra til sportslig fremgang og økonomisk bærekraft i Strømsgodset. Gode spillersalg er en viktig forretningsmodell for klubben og helt nødvendig for å skape en solid økonomi med langsiktig perspektiv.
  • Blå Magi har ingen eierskap i Strømsgodset Toppfotball eller beslutningsmyndighet. Alle avgjørelser knyttet til kjøp, salg, utleie, leie og all øvrig drift ligger hos klubben.
  • Avtalen er tidsubestemt og det legges opp til et langsiktig samarbeid. I avtaleperioden kan hver av partene si opp avtalen skriftlig hvert fjerde år – første gang med virkning fra 1 november 2025. I avtalen ligger det en klar fordeling av fremtidige inntekter knyttet til spillere som er under kontrakt ved avtalens opphør.
  • Blå Magi legger opp til en flat eierskapsstruktur. Aksjonærandelen har en kostnad på 250.000 kroner fordelt på 100.000 kroner i aksjekapital og 150.000 i innlån.
  • Avtalen mellom partene er underlagt NFFs og FIFAs regler om «tredjeparts eierskap i økonomiske rettigheter i spillere.»
  • Styret i Blå Magi AS består av Per Arvid Andersen (styreleder), Rolf Klophus, Mari Helen Gulsvik og Knut Einar Fjerdingstad.

Her er kommentarer fra aktørene i samarbeidet:

- Vi er glade for at vi nå har fått dette på plass og Blå Magi vil bli en viktig brikke i vårt arbeid med å bygge fremtidens Strømsgodset. Samarbeidet vil øke den økonomiske forutsigbarheten og gjøre at vi i større grad kan tenke langsiktig, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

- Avtalen med Blå Magi er viktig for klubben. Vi tilføres kapital, og får en langsiktig finansiell samarbeidspartner. Dette gjør det mulig for oss å videreutvikle og styrke den sportslige satsingen hvor utvikling av unge spillere er sentralt. Dette vil styrke oss både sportslig og økonomisk, sier styreleder Ivar Strømsjordet.

- Blå Magi har et sterkt ønske om å bidra til at Drammen har et lag i toppen av norsk fotball i årene som kommer og samtidig kunne styrke satsingen på utvikling av landets største talenter. Strømsgodset har over tid vist at de er blant de beste i klubbene i landet til å utvikle unge spillere og selge dem til større ligaer når tidspunktet er riktig. Det skjer veldig mye spennende i klubben for tiden, med Henrik og Jostein som spydspisser rundt den sportslige satsingen, og denne reisen har vi lyst til å være med på, sier styreleder i Blå Magi, Per Arvid Andersen.

Fra onsdagens pressekonferanse på Marienlyst stadion.
Fra onsdagens pressekonferanse på Marienlyst stadion.

 

Annonse fra Eliteserien: