Ser lyst på fremtiden

Styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Finn Egil Holm, orienterer om arbeidet med å få på plass en ny organisasjonsstruktur for klubben.

Annonse:

Optimismen råder i Strømsgodset og forberedelsene mot en ny sesong er allerede i gang. Etter en imponerende avslutning på sesongen sikret klubben ny kontrakt i Eliteserien. Etter at hovedtrener Henrik Pedersen kom til Strømsgodset i sommer er det gjennomført til dels store endringer som gir en god sportslig plattform foran 2020-sesongen.

- Vi har hatt en svært positiv sportslig utvikling gjennom hele denne høsten.  Det er derfor bare å «tippe hatten» for den harde, målrettede og strukturerte jobben som er gjort i klubben av Henrik Pedersen & Co. de siste månedene, sier styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Finn Egil Holm.

- Når det gjelder styret og administrasjonen har vi i fellesskap gjennom de siste uker jobbet målrettet for å få plass et budsjett for 2020-sesongen som skal kunne sikre en fortsatt offensiv satsing. Vi har god grunn til å tro at vi skal få lagt et økonomisk fundament som gjør at klubben vil stå godt rustet foran neste sesong, sier Holm videre.

Samarbeidsavtalen mellom Drammenspatriotene AS og Strømsgodset Toppfotball løper som kjent ut 2020. Det arbeides nå strategisk med å få plass en ny organisasjonsstruktur for klubben. Finn Egil Holm koordinerer nå dette arbeidet.

- Min opplevelse er at arbeidet er på rett vei og at alle parter bidrar på en konstruktiv måte. Vi arbeider med en spennende organisasjonsmodell som innebærer en del nybrottsarbeid. For å sikre oss god fremdrift har vi valgt å hente inn ekstern bistand i denne prosessen fra advokat Pål Kleven, slik at den løsningen vi kommer frem til også samsvarer godt med FIFAs og NFFs regelverk. Pål er en av Norges ledende advokater innen idrettsjuridiske områder og hans arbeid vil gi oss et godt grunnlag for videre samtaler, sier Finn Egil Holm.

Annonse fra Eliteserien: