Sammen for Strømsgodset

Annonse:

Drammenspatriotene AS, Strømsgodset Toppfotball og klubbens administrasjon er enige om en god fremdriftsplattform som skal gi forutsigbarhet i den sportslige satsingen ut avtaleperioden til 31.12. 2020. Avtalen er som kjent sagt opp i sin nåværende form av investorgruppen.

I slutten av mai informerte styret i Strømsgodset Fotball AS og Strømsgodset Toppfotball at det var innledet samtaler med sikte på å etablere ny bærekraftig eierstruktur, økonomisk plattform og organisasjon for elitefotballen i Strømsgodset.  Etter måneder med konstruktive diskusjoner, er det ingen tvil om at Drammenspatriotene står ved sine forpliktelser ut avtaleperioden.

Parallelt jobbes det med å få på plass et langsiktig fundament fra 2021. Dette er en prosess som alle parter bidrar inn i.

For Strømsgodset som klubb betyr dette naturligvis mye. Det gir trygghet og forutsigbarhet å ha ansvarlige aksjonærer i ryggen i det som har vært en krevende periode – både sportslig og økonomisk.

Med fremgangen og positiviteten vi har opplevd den siste tiden, er det igjen optimisme rundt Strømsgodset og vi går inn i en spennende fremtid. Derfor er det gledelig at partene samler seg til det beste for Strømsgodset, tar et felles ansvar og jobber mot samme mål.

Drammenspatriotene AS
Strømsgodset Toppfotball
Administrasjonen

Annonse fra Eliteserien: