Lage Sofienlund

Ruller ut nytt samfunnsprosjekt

Strømsgodset Toppfotball ønsker å bidra til økt aktivitet ute i lokale klubber. Nå lanserer vi et nytt konsept som vi har valgt å kalle Godset-akademiet.

Annonse:

Konseptet innebærer at profesjonelle trenerressurser fra Strømsgodset Toppfotball skal reise ut på besøk til lokale breddeklubber. Målet er å bidra til økt aktivitet i disse miljøene og utdanne flere Grasrot-trenere, som igjen fører til kompetanseheving. Godset-akademiet gjennomføres i lokalklubb hver 14. dag gjennom hele året.


I første omgang rulles Godset-akademiet ut i ti utvalgte klubber i Drammen, med oppstart en gang på nyåret. Vi er i dialog om praktisk gjennomføring med de aktuelle klubbene. På sikt ønsker Strømsgodset å tilby dette konseptet til enda flere klubber i vårt nedslagsfelt.

Målgruppen er 6-12-åringer (1-7 klasse). Det vil ikke være noen form for selektering. Både jenter og gutter er velkommen og tilbudet skal være gratis for alle barn.

_E6A7665Blåtimen (1)

Et samfunnstiltak

Satsingen på Godset-akademiet innebærer samtidig at Strømsgodset ikke lenger vil ha aktiviteter for 6-12-åringer på Gulskogen-banen i helgene. Spillerutviklingstiltaket FA Xtra fases dermed ut i høst.

Strømsgodset vil heller prioritere å bruke ressursene til å styrke aktivitetene i barnas nærmiljø. Godset-akademiet vil være et samarbeid mellom Strømsgodset, NFF Buskerud og lokale breddeklubber.

Leder for samfunnsansvar Lage Sofienlund forklarer nærmere hvorfor klubben har valgt denne retningen.

- I stedet for å hente spillere i dette alderssegmentet inn til tiltak arrangert av Strømsgodset Toppfotball på Gulskogen, vil vi heller reise ut til lokalklubbene i deres hverdag og bidra med det vi kan for å være med å skape best mulig aktivitet i hver enkelt klubb. Vi har landet på at den viktigste delen av et barns idrettsliv alltid vil foregå i barnets nærmiljø. I stedet for å trekke barna ut av dette miljøet velger vi nå å hjelpe klubbene med å skape enda mer og bedre nærmiljøaktivitet. Hvis fotballkretsen, lokalklubbene og Strømsgodset sammen kan bidra til å skape sterke og gode miljøer fylt av god aktivitet i barnas nærmiljø, så tror vi det vil føre til mindre frafall og flere fotballglade barn som opplever mestring og utvikling i trygge omgivelser, sier Sofienlund.

Det er i all hovedsak han som har jobbet frem denne modellen. Strømsgodset anser Godset-akademiet for å være et samfunnstiltak fremfor et spillerutviklingstiltak, da målet primært er å styrke miljø og aktivitet i bydelene.

Godset-akademiet blir for øvrig det fjerde samfunnsprosjektet i Strømsgodset. Fra før har vi Blåtimen, Gatelaget og et veldig fruktbart samarbeid med Redd Barna. I 2018 vil Strømsgodset være ute på mellom 425 og 450 besøk i lokale barnehager, skoler og klubber. 

Hele byens lag

I norsk fotball har det i lang tid vært debattert i hvilken grad toppklubber skal involvere seg i barnefotballen. Skal toppklubbene ha egne tilbud for barn mellom 6 og 12 år eller bør aktivitet i denne alderen skje i lokalklubbene? Vi både tror og håper at vi gjennom denne modellen har funnet den ideelle måten at vi som toppklubb kan involvere oss i lokal barnefotball.

- Strømsgodset ønsker å være hele byens lag. Vi ønsker å hjelpe til der den myldrende barnefotballaktiviteten faktisk skjer, nemlig ute i byens lokalklubber. Vi hyller Norges Fotballforbund og fotballkretsen for deres flotte arbeid med Kvalitetsklubbmodellen og Grasrottrenerkursing. Det at vi som toppklubb kan få bidra inn med å understøtte dette gode arbeidet tror vi vil kunne gi arbeidet i Drammensfotballen enda større slagkraft, sier Sofienlund engasjert.

Strømsgodset vil ansette en person på heltid som vil lede Godset-akademiet. Vedkommende får med seg et team av trenerressurser fra klubben som vil rullere på å være med ut på besøk. Dette teamet vil vi presentere her på hjemmesiden senere i høst.

Flere Grasrot-trenere

- Det geniale med Godset-akademiet er at øktene Strømsgodset kjører i hver enkelt lokalklubb vil fungere som Grasrot-trenerkurs for lokale trenere. Det betyr i praksis at alle barnefotballtrenere vil få muligheten til å utdanne seg som Grasrot-trenere gjennom å delta som trenerkrefter rundt sine egne lag på sin egen hjemmebane, forteller Lage Sofienlund.

I en hektisk hverdag kan det å ta trenerkurs være en tidsmessig belastning. Dermed vil det være lett å velge bort. Vi ønsker med denne modellen å legge til rette for at flere barnefotballtrenere får trenerkurs innbakt i hverdagen de allerede har rundt eget lag.

- Dette vil gjøre trenerkurset mer spesifikt rettet mot de problemstillingene hver trener står overfor. Samtidig vil det være tidsbesparende for alle flotte foreldretrenere som gjør en strålende jobb med barnelagene i byen vår, sier leder for samfunnsansvar i Strømsgodset.

Gjennom Godset-akdemiet får vi nå på plass et strålende samarbeid mellom lokalklubber, krets og toppklubb i barnefotballen. I disse dager sluttføres det også en lengre dialog rundt hvordan vi kan samarbeide best mulig i ungdomsfotballen.

- Får vi dette på plass vil vi i Drammensfotballen ha et trekantsamarbeid mellom lokalklubber, krets og toppklubb gjennom hele barne og ungdomsfotballen. Det vil være helt unikt og et potensielt kjempeløft for Drammensfotballen, sier Lage Sofienlund.

Dette er Godset-akademiet

  • Gjennomføres i lokalklubb hver 14 dag gjennom hele året i tidsrommet 15.00-20.00.

  • Rulles ut i ti utvalgte klubber. Klubbene vi er i dialog med er Konnerud, Drammen Strong, Glassverket, Drafn, Fjell, Åssiden, Drammens Ballklubb, Strømsgodset IF, Skiold og Stoppen.

  • Trenerressurs fra Strømsgodset Toppfotball er sertifisert kursveileder i regi av NFF.

  • Foreldretrenere og ungdomstrener i lokalklubb bidrar som medtrenere på øktene. Deltakelse som medtrener gjennom 1 år i Godset-akademiet vil gi sertifisering som Grasrot-trener.

  • Målgruppen er alle 1-7 klassinger (6-12 år). Alle barn er velkommen. Det er ingen selektering. Tilbudet er gratis.

  • I løpet av ett år vil vi nå ut til 3000 spillere og 600 trenere og vi vil gjennomføre opp mot 250 enkeltstående tiltak.

Annonse fra Eliteserien: