Pressemelding fra Dag Lindseth Andersen

Daglig leder Dag Lindseth Andersen slutter 1. juni.

Annonse:

Når Ivar Strømsjordet i dag velger å trekke seg som styreleder, aktualiserer dette en diskusjon jeg har hatt med styret over noe tid. Vi er nå i ferd med å lansere klubbens strategiplan for perioden 2021-25 som innebærer nye ambisiøse mål.  Jeg tror det er viktig at klubbens leder minimum har dette tidsperspektivet på sitt lederverv, og jeg har i denne sammenheng fattet en beslutning om å stille min plass til disposisjon, slik at nye krefter kan overta i kommende strategiperiode. Den krevende perioden vi som klubb har vært igjennom den siste tiden, har følgelig ikke vært avgjørende for min beslutning, selv om den nok har fremskyndet den. Grunnen til at jeg velger å stille min plass til disposisjon nå, er for å unngå spekulasjoner om min rolle fremover og raskest mulig skape ro rundt forutsetningene for klubbens fremtid.

25.04.2021

Dag Lindseth Andersen

Annonse fra Eliteserien: