Ønsker pyro-dialog velkommen

Strømsgodset samarbeider videre med GodsetUnionen om å legge til rette for bruk av pyro og bluss i kontrollerte former på Marienlyst stadion. Vi oppfordrer Norges Fotballforbund til å gjøre det samme og gå i konstruktiv dialog med supporterklubbene og NSA om dette.

Annonse:

Den siste tiden har det blitt en stor debatt om bruk av pyroteknisk materiale på norske arenaer. Supporterklubbene og Norsk Supporterallianse (NSA) føler de ikke blir hørt og har opplevd mangelfull dialog med NFF over tid. Nå har saken eskalert og det resulterte i protest-pyro på flere arenaer i forrige serierunde. Hvis denne type markeringer vedvarer mister klubbene kontroll over eget arrangement. Det er en uholdbar situasjon.

Tirsdag denne uken kom det ut både pressemeldinger og presiseringer om pyro fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Norges Fotballforbund. Konklusjonen ser ut til å være at dagens regelverk fremdeles er gjeldende, at det ikke er lagt ned forbud mot pyro og bluss i kontrollerte former, men kommunikasjonen har uansett ført til forvirring og høy temperatur i diskusjonen.

Torsdag gikk NFF, ved Pål Bjerketvedt, og Norsk Toppfotball, ved Leif Øverland, ut med et felles budskap – og en invitasjon til pyro-møte med styret i NSA, ledere i toppklubber og supporterkoordinator i klubb. Dette er positivt. Øverland legger vekt på at supportere skal sees på som en ressurs – en uttalelse vil selvsagt støtter fullt og helt.

Strømsgodset har vært og er fortsatt tydelig på at vi ønsker å tilrettelegge for bruk av pyroteknisk materiale og bluss under kontrollerte og forutsigbare rammer på Marienlyst stadion. Vi har investert mye tid og ressurser på å ha en åpen og konstruktiv dialog med ledelsen i GodsetUnionen. Vi er opptatt av at det skal være god tribunekultur i Drammen og stort engasjement fra supporterne på Marienlyst – vi mener det beriker kampopplevelsen. Det skal naturligvis være trygt for alle å gå på fotballkamp og vi har tett samarbeid med Drammen kommune, politi, brannvesen, helsepersonell og GodsetUnionen for å ivareta sikkerheten.

Onsdag kveld gjennomførte klubbledelsen et lengre møte med ledelsen i GodsetUnionen, der vi diskuterte både pyro-saken og videre samarbeid. Dette opplevde vi som konstruktivt og løsningsorientert. Vi jobber videre med å legge til rette for bruk av pyro og bluss i kontrollerte former på Marienlyst og vi oppfordrer Norges Fotballforbund til å gå inn i dialogen med NSA og supporterklubbene med åpne øyne.

Strømsgodsets supporterkoordinator Dag-Henning Borg har hatt samtaler med NFF denne uken og skal i møte med de i løpet av neste uke for å diskutere veien videre. Vår SK er positiv til at NFF ønsker å finne en løsning på situasjonen som er i dag og har forventninger til dette møtet.

Annonse fra Eliteserien: