Om VAR i norsk fotball

Strømsgodset Toppfotball er positive til innføring av VAR i Eliteserien fra 2023 – under visse forutsetninger. Her er bakgrunnen for styrets vedtak.

Annonse:

Etter en samling for daglige ledere på Gardermoen i slutten av september, skulle klubbene sende sin innstilling til innføring av VAR innen 12. oktober. På styremøte i Strømsgodset Toppfotball mandag 11. oktober ble det vedtatt at klubben er positiv til innføring av teknologien fra 2023.

Det forutsetter imidlertid at klubbene får eierskap til utformingen av den operative VAR-bruken. Klubbene MÅ involveres i dette arbeidet og Strømsgodset tar gjerne plass i et utvalg som skal jobbe med dette. Det er avgjørende at det etableres et system som ivaretar flyten i spillet så godt som mulig. Sommerens EM-sluttspill viste at det er fullt mulig å få til funksjonell bruk av videodømming.

25 av UEFA sine 55 nasjoner har innført eller planlegger å innføre VAR. 31 av 32 medlemsklubber i Norsk Toppfotball er positive til å innføre VAR. Teknologien vil før eller siden vil finne veien til norsk fotball og da er det bedre at klubbene selv er proaktive i måten det skal benyttes.

Dommerne har også ytret et ønske om å innføre VAR og det er noe vi faktisk skal lytte til. Det er stadig tøffere å dømme på høyeste nivå og den hetsen som flere norske dommere utsettes for i sosiale medier, er også et argument for å innføre VAR. Vi ønsker mer rettferdig dømming og det synes åpenbart at dommerne trenger hjelpemidler.

I supportermiljøet er det sterk motstand mot VAR. Det er vi fullstendig klar over og det har vi full forståelse for. GodsetUnionen har vært tydelige på sitt offisielle standpunkt, og det standpunktet er løftet inn i diskusjoner, både i ledelsen og i styret. Men vi vet også at dette finnes supportere som er positive til VAR – de fortjener å bli lyttet til i like stor grad som motstanderne.

Det er utvilsomt en kompleks sak med mange og sterke meninger. Og her sitter ingen med fasiten før avgjørelsen skal tas. Nå er det opp til klubbene å påvirke bruken av VAR slik at vi får et mest funksjonell videodømming i Eliteserien.

Innad i Strømsgodset har det vært tøffe diskusjoner. Heller ikke hos oss er det full enighet. Forkjempere og motstandere av VAR er fordelt på alle nivåer i klubben – akkurat som det er blant folk flest.

Vi fikk kort svarfrist fra NTF, denne kunne sikkert vært lenger. Vi har brukt tiden til å diskutere VAR i ulike ledd i Strømsgodset - administrativt, sportslig, i ledergruppa og til slutt opp på styrenivå. Nå som vedtaket er gjort, står vi samlet bak det i klubben.

Annonse fra Eliteserien: