Godset ut av satelittprosjektet

Strømsgodset Toppfotball har besluttet å trekke seg ut av satelittmodellen til NFF Buskerud. Utviklingsleder Lage Sofienlund forklarer hvorfor.

Annonse:

Først litt bakgrunn: For halvannet år siden ble den såkalte Buskerud-modellen rullet ut som et satsingsprosjekt for spillerutvikling (13-15 år) i fylket. Ni satelittklubber ble etablert i fylket, hvor Strømsgodset og Mjøndalen fikk ansvaret for henholdsvis fem og fire av disse.

Modellen går ut på at trenerressurser fra toppklubbene reiser ut til breddeklubbene og leder treninger. I satelittene samles spillere og trenere fra naboklubbene - en gang per uke utenfor sesong, en gang annehver uke i sesong. Målet med prosjektet var å få en mer helhetlig spillerutviklingsmodell, samt unngå at talenter forlater sine breddeklubber i for ung alder.

Nå har Strømsgodset valgt å trekke seg ut av dette samarbeidet. Årsaken er at det ikke er god nok kvalitet i arbeidet og at det blir for mange arenaer for spillere i 13-15-årssegmentet.

- Vi opplever at kvaliteten ikke er god nok til at vi kan stå inne for det som toppklubb. Vi mener de beste spillerne ikke får en god nok hverdag og godt nok tilbud i satelittprosjektet. Vi tror også det finnes andre måter å tilføre de nest beste og tredje beste ekstra påfyll i en annen modell enn denne, sier leder for utvikling og samfunn, Lage Sofienlund.

Se hele intervjuet med Lage i videospilleren under, der han gir en detaljert forklaring:


Utviklingslederen har også skrevet en faglig begrunnelse. Den kan du lese i sin helhet her:

Strømsgodset ønsker å være en del av en helhetlig Buskerudmodell der krets, lokalklubber og toppklubb samarbeider om spillerutvikling, trenerutvikling og klubbutvikling. 

Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet rundt de fremste aldersbestemte landslagsspillerne. Vi ønsker å fortsette samarbeid rundt utdanning av grasrottrenere i barnefotballen. Vi ønsker å fortsette samarbeidet rundt lokale UEFA B-kurs. Vi ønsker å fortsette samarbeidet der vi stiller med trenere til kretslagene. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med å lage gode happenings i forkant av Norges U21-kamper på Marienlyst. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med Blåtimen med ulike temaer som foredrag/workshop inn i kvalitetsklubb. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med KA om å se på hvordan landslagsskolen spilleprinsippmessig kan få enda større plass i våre fagplaner. 

Med andre ord: Vi ønsker samarbeid i en helhetlig modell. 

Det vi derimot ikke ønsker er å fortsette dagens satellittmodell. Vi tror ikke på at treningsøktene i dette konseptet blir gode nok for de beste spillerne. Etableres det ei toppgruppe, så tror vi ikke på at satellittene for øvrig blir attraktive nok til at spillere prioriterer disse øktene. 

Vi opplever det som at spillerne i denne alderen er på for mange arenaer. Vi tror det er bra å begrense antall arenaer. 

Vi opplever det som synd at tiltaket har en kostnad for spillerne da vi i Godset har gratisprofil på alle våre tiltak der det har foregått selektering. 

Vi opplever trenerinteressen fra lokalklubbene som liten. Dette fører til tynn bemanning og få utdanna grasrottrenere gjennom systemet. Vi er fortsatt kritiske til at det er grasrotkurset som gjennomføres i sammenheng med spillerutviklingstiltaket satellitt. Vi mener nivået på trenerne da generelt ikke vil være godt nok for å skape virkelig god spillerutvikling. 

Vi opplever Mjøndalen som konkurrenter og ser at en deling av fylket oss i mellom gjør at vi taper land og MIF vinner land. Pr i dag har Godset større nedslagsfelt i fylket enn MIF. Dette kan over tid forandres hvis vi deler oss i mellom i en slik modell. 

Vi opplever også at våre trenere kan skape større verdi for Godset ved å bruke alle arbeidstimene de det siste halvannet året har brukt på satellittprosjektet annerledes. 

1) Vi tror på å bruke mer tid lokalt i barnefotballen. 
2) Vi tror på å bruke mer tid på å utdanne ivrige utvalgte UEFA B-trenere i kombinasjon med praksis i Godsetsystemet. 
3) Vi tror på å besøke ungdomslag ute i klubbene i stedet for å samle spillerne på satellitt. Styrke de gode miljøene der de er i stedet for å etablere flere tillegsarenaer. 
4) Vi vurderer å ta inn de aller, aller fremste spillerne til et felles treningsmiljø (Eks G14 i Godset). Dette for å begrense antall arenaer for spillerne, samt sikre at de aller fremste får nok påvirkning. Dette som konsekvens av at vi ser dagens 14-åringer dras i flere retninger med flere dager på tilleggsarenaer enn de har i en primærarena. Erfaringa vår over tid med dette gjør at vi nå tviler på om det her er rett. Dette til tross for at vi ideologisk helst ser at de er tilknytta lokalmiljø så lenge som mulig. Praktisk og i realiteten ser vi at dette kanskje ikke fungerer godt nok målt opp mot konkurrentene våre andre steder i landet og utlandet. 

Vi håper å kunne fortsette samarbeid i en solid Buskerudmodell, men satellittdelen av modellen tror ikke vi nok på til å ville fortsette med. 

Annonse fra Eliteserien: