ECIT forlenger i SIF-LAUGET!

ECIT tilbyr høy kompetanse, tjenester og produkter innen IT,  forretningsløsninger og økonomi tjenester​​​​​​​. ECIT har vært trofast SIF-partner siden 2011. Nå er en ny og forbedret avtale på plass for de neste to årene!

Annonse:

Bildetekst: Selim Emeci, salgssjef SIF, Freddy Bjørnevik, Head of purchasing and strateic partners, ECIT, Magne Jordan Nilsen, daglig leder SIF

Det var en stor dag på SIF-kontorene sist uke da det ble klart at ECIT har valgt å forlenge sin avtale med Strømsgodset. ECIT har i tretten år vært fast inventar og gått gradene i Strømsgodsets partnernettverk. De siste årene har de imidlertid vært å finne i SIF-lauget blant de aller største samarbeidspartnerne. I den nye og forbedrede avtalen fortsetter partene det gode samarbeidet i SIF-lauget og vil videreutvikle tjenestene som leveres til SIF og aktivere sponsoratet for nye muligheter.

- Det har vært veldig viktig for oss å ha med ECIT med videre. For det første er vi som klubb helt avhengig av at alle våre systemer til enhver tid fungerer. IT og sikkerhet er et helt sentralt element også i en fotballklubb. Vi er avhengige av systemer og utstyr som fungerer i tillegg til et stødig og trygt nettverk. Det er nok ikke alle som er like klar over hvor mye teknisk  infrastruktur som skal på plass bare for å arrangere en fotballkamp og her er vi helt avhengige av kompetansen til ECIT» forteller Selim Emeci i Strømsgodset. 

Vi synes jenteløftet som Strømsgodset har startet med damelaget og gratis eliteakademi for jenter er fantastisk

— Freddy Bjørnvik - ECIT

Samfunnsansvar og  like muligheter

- I den nye avtalen har det vært viktig for oss å få satt vårt avtrykk på de tingene vi er opptatt av» forteller Freddy Bjørnvik - Head of purchasing and strategic partners i ECIT.  «En av forutsetningene for avtalens omfang var at vi får lov til å være synlige på både damelagets og gatelagets drakter» forteller Bjørnvik.  Vi er inne i en del andre sponsorater og ønsker å bruke vår posisjon til å påvirke klubbene i det vi mener er riktig retning. For oss handler det om like muligheter for gutter og jenter, enten det er i næringslivet eller på banen. Vi synes jenteløftet som Strømsgodset har startet med damelaget og gratis eliteakademi for jenter er fantastisk. Det er en av grunnene til at vi nå ønsker å gå tyngre inn i SIF for å kunne gi vårt bidrag til at satsingene lykkes.

- Som samarbeidspartner for flere andre eliteserie- og obosligaklubber har også Gatelagene fått en viktig plass for ECIT. Gatelagene er kanskje idrettsnorges største samfunnsprosjekt og et fantastisk tilbud for mennesker med rusutfordringer. Vi kjenner alle noen som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og psykisk helse og vet hvor vanskelig det kan være. Derfor er det fantastisk at fotballklubbene gjennom Gatelagene har skapt denne trygge og rusforebyggende møteplassen for de som har falt utenfor. ECIT ønsker å være en støttespiller for gatelagene og vi gleder oss over å kunne pryde gatelagsdrakten de neste årene» avslutter Bjørnvik. 

ECIT er lokalisert i 10 land med +2300  ansatte. Den største delen av omsetning er i Norge og det er stort fokus på lokal tilstedeværelse. ECIT er en unik kombinasjon av IT-tjenester, forretningsløsninger og økonomi. Ved å kombinere sine tjenester gjør vi det enklere for kunder å drive en fremtidsrettet drift av deres bedrift. 

Vi takker ECIT for støtten og gleder oss til å videreutvikle samarbeidet de neste årene!

social.png
 

 

Annonse fra Eliteserien: