Daglig leder løses internt

Styret i Strømsgodset Toppfotball har besluttet å fortsette med daglig leder ansvar for Rune Marthinsen (59) og Magne Jordan Nilsen (44) ut 2022.

Annonse:

Samtidig avsluttes ansettelsesprosessen av ny daglig leder.

- Det er den beste løsningen for klubben nå, sier styreleder Ann Sire Fjerdingstad.

Det har vært et turbulent år for Strømsgodset. Etter at klubben rett før seriestart sto uten styreleder, daglig leder, sportssjef og hovedtrener, har klubben samlet seg i krisen og gjennomført en vanvittig snuoperasjon. Strømsgodset spiller i Eliteserien også i 2022 - den 16. strake sesongen på øverste nivå norsk fotball. Selv om økonomien fremdeles er utfordrende er det optimisme og positivitet som råder i veggene på Marienlyst. Det er stor entusiasme og sterk vilje til å løfte Strømsgodset inn i fremtiden.

- De ansatte i Strømsgodset har stått sammen i stormen, og bidratt til å gjenreise klubben med en helt uvurderlig innsats. Fra trenere, spillere og ned til administrasjonen, sier Fjerdingstad.

I sommer startet styret i Strømsgodset Toppfotball prosessen med å søke ny daglig leder i klubben. Kort tid etter ble nytt styre valgt inn på et ekstraordinært årsmøte. De ønsket å bruke god tid i denne prosessen, samtidig som de satte seg grundig inn i organisasjonen og klubbdriften.

Rune Marthinsen og Magne Jordan Nilsen har siden mai delt på ansvaret som daglige ledere i Strømsgodset. I august besluttet det nye styret at de to skulle fungere i rollene ut året.

Nå er det klart at denne konstellasjonen fortsetter også i 2022.

Styret har full tillit til arbeidet administrasjonen gjør. Med en presset klubbøkonomi mener styret det ikke vil være hensiktsmessig å ansette en ny daglig leder inn i organisasjonen på nåværende tidspunkt.

- Det har vært en spennende prosess og vi har snakket med flere aktuelle kandidater, men den beste løsningen for Strømsgodset nå er å fortsette med den administrative ledelsen som er innarbeidet. Magne og Rune har satt i gang flere spennende prosjekter, de har tillit internt i organisasjonen, de har jobbet iherdig med økonomi og budsjetter, de kjenner klubben godt og har erfaring, kunnskap og unik innsikt i hva Strømsgodset er og skal være. Styret mener det er riktig å videreføre det grundige arbeidet som er igangsatt, sier styreleder Ann Sire Fjerdingstad.

Rune Marthinsen og Magne Jordan Nilsen fortsetter for øvrig i sine roller som henholdsvis markedssjef og medie- og kommunikasjonssjef, samtidig som de deler på det øverste administrative ansvaret.

- Vi gjør dette for Strømsgodset. Vi står 100% bak strategiplanen som er vedtatt og styrer etter denne i det daglige. Vi har hatt stort fokus på økonomien siden vi overtok ansvaret og det blir svært viktig også fremover, samtidig som vi skal utvikle oss og bygge klubb. Sammen med dyktige medarbeidere, både på sport og administrativt, skal vi snu minus til pluss og fortsette den sportslige fremgangen. Vi har stor tro på at vi skal få til dette i fellesskap. Det er mange i Strømsgodset som har tatt ekstra ansvar det siste halve året og den mentaliteten skal vi ha med oss videre, sier Rune Marthinsen og Magne Jordan Nilsen.

- Nå har vi korte beslutningsveier, vi har et offensivt styre med bred kompetanse og god arbeidsfordeling opp mot Ann Sire Fjerdingstad, som en svært aktiv styreleder. Vi opplever Strømsgodset som mer samlet enn på lenge, sier duoen.

På en strategisamling i august, hvor styret og en utvidet ledergruppe deltok, ble ny strategiplan for perioden 2021-2025 vedtatt. Denne planen har vært jobbet med i lengre tid og er godt forankret i alle ledd i Strømsgodset. Grunnverdiene «modig, ekte og samlende» er selve fundamentet, som bygges opp rundt de fire bærebjelkene «sport, bærekraft, klubbutvikling og fans». Målet er å etablere Strømsgodset på øvre halvdel av Eliteserien igjen.

For ytterligere kommentarer:

Ann Sire Fjerdingstad: 99583858
Rune Marthinsen: 90168670
Magne Jordan Nilsen: 90540475

Annonse fra Eliteserien: