Blir ny daglig leder i Strømsgodset

Magne Jordan Nilsen har takket ja til å bli daglig leder i Strømsgodset Toppfotball på permanent basis. Rune Marthinsen går tilbake i sin vante rolle som markedssjef.

Annonse:

Siden i fjor sommer har duoen delt på ansvaret som daglig leder i Strømsgodset. I kjølvannet av varslingssaken tok Nilsen og Marthinsen på seg oppgaven med å samle troppene og holde tak i klubben som på et tidspunkt nærmest sto ribbet tilbake. Det var en svært tøff og krevende tid, men samtidig starten på noe nytt og spennende.

Nilsen og Marthinsen fikk først mandat til å lede klubben ut 2021, noe som senere ble forlenget ut inneværende år – eller frem til en permanent løsning var på plass. Nå har styret i Strømsgodset bestemt seg for å tilby stillingen til Magne Jordan Nilsen, noe 45-åringen har takket ja til. Det innebærer samtidig at Rune Marthinsen, etter eget ønske, skal konsentrere seg fullt og helt om jobben som markedssjef.

- Styret har kommet frem til at dette er den beste løsningen for Strømsgodset nå. Vi ønsker å fortsette på den samme kursen vi har lagt, men vi ønsker at det skal være én sjef. Magne har utviklet seg og vokst med oppgaven som daglig leder. Sammen med Rune har han gjort en formidabel jobb det siste året. Han har stor tillit både i styret og internt i organisasjonen og har med sine lederegenskaper bidratt til å samle klubben i en krevende tid. Styret ønsker å takke Rune og Magne for jobben de har gjort så langt og vi er glad for at Magne nå fortsetter i rollen som daglig leder, sier styreleder Ann Sire Fjerdingstad.

1DXH0958Web Magne.jpg
Foto: Børre E. Helgerud

Magne Jordan Nilsen har vært medie- og kommunikasjonssjef i Strømsgodset de siste syv årene. I denne perioden har han også sittet i klubbens ledergruppe. Nilsen ser frem til å bygge videre på det arbeidet som er lagt ned det siste året – sammen med resten av staben i Strømsgodset.

- Dette er en fantastisk mulighet og jeg er stolt og ydmyk over å få denne tilliten av styret. Jeg går inn i rollen med stort engasjement og dedikasjon. Jeg går også inn i det med trygghet, fordi jeg føler støtte internt og opplever en klubb som nå drar i samme retning. Det har vært helt nødvendig. Jeg kommer til å gi alt for Strømsgodset hver dag og for at vi skal utvikle oss og nå de målene vi har satt oss i strategien, sier han.

Nilsen beskriver det siste året som lærerikt, intenst, utfordrende og morsomt. I fjor sommer tok han og Rune et ekstra ansvar da det knapt var ledere igjen, men ingen av de to hadde ambisjoner om å bli daglig leder. Det endret seg for Magne i løpet av vinteren.

- Jeg har en sterk motivasjon for å bygge videre på det vi har startet. Rune og jeg har vært helt samkjørte i måten klubben skal driftes og derfor har denne delte løsningen vært funksjonell. Vi skal fortsette å drifte etter de samme prinsippene og vi skal følge strategiplanen i alt vi gjør i hverdagen, sier han videre.

- Det er så mye erfaring og kompetanse i klubben og det er folk i sentrale posisjoner som setter Strømsgodset først. Det må aldri undervurderes i en bransje som kan være ganske så kynisk. Da vi skulle bygge opp klubben i fjor startet vi med ærlighet, lojalitet og tilhørighet. Det har vi fortsatt med, fortsetter Magne Jordan Nilsen.

Han er opptatt å rose de ansatte i klubben for den innsatsen de har lagt ned for Strømsgodset det siste året, alt fra spillere, trenere, støtteapparat og administrasjonsstaben.

- Alle har på sin måte bidratt til den fremgangen vi har opplevd. Og jeg tror alle som jobber her føler eierskap til strategien og det vi prøver å få til i klubben.

Den daglige lederen er opptatt av at Strømsgodset er en raus, åpen og tilgjengelig klubb, med stor nærhet til supportere, frivillige, samarbeidspartnere og byen.

- Det skal være vår identitet. Folk skal være stolte av Strømsgodset.

Han understreker at det fortsatt en krevende fase med å stabilisere Strømsgodset, men at klubben er på rett vei. Både sportslig og økonomisk. Spesielt økonomisk har det vært nødvendige å ta mange tøffe beslutninger siden i fjor sommer.

- Vi har hele tiden sagt at 2022 også blir et tøft år. Men i andre enden av denne snuoperasjonen ligger en potensiell stor oppside. Vår ambisjon er at Strømsgodset igjen stabiliseres på øvre halvdel av Eliteserien. Men da må vi hele tiden jage ny utvikling og aldri slippe oss ned. Det handler om kultur, om å stille krav - til seg selv og til hverandre. Vi må bli litt bedre hver dag, sier Magne Jordan Nilsen.

1DXH0965Web Magne.jpg
Foto: Børre E. Helgerud

Rune Marthinsen har vært med på mye i løpet av et langt liv i Strømsgodset, men han er ikke i tvil om at det siste året har vært et av de mest givende.

- Administrasjonen, de frivillige, supportere, våre samarbeidspartnere, Blå Magi – alle slo ring rundt Strømsgodset da vi trengte det som mest. Vi tok noen valg og vi valgte en retning og kurs, og så samla vi oss alle bak det. Jeg har vært med på mye her, men få ting er jeg mer stolt av enn det vi har fått til det siste året, sier han.

Marthinsen ser tilbake på en hektisk periode som daglig leder. Han synes det er et riktig tidspunkt å tre til side og fokusere fullt og helt på jobben som markedssjef.

- Magne og jeg har delt dette ansvaret et år nå, og jeg syns vi har fått til mye og satt i gang masse. Sannheten er at vi har gapt over veldig mye, vi ser så mange muligheter og vi lar det stå til. Det har vært gøy og utrolig inspirerende, sier Rune.

- Men Strømsgodset må ha én leder. Det viktigste nå er å fortsette på den samme kursen, og følge strategien vi er enige om. Magne er dedikert, kjenner klubben, han er inkluderende og bestemt, og han har en god standing blant ansatte, spillere og trenere. Jeg er oppriktig glad for at styret i SIF nå har valgt Magne til å føre dette videre, og jeg vil gjøre mitt for å støtte opp og bidra så godt jeg kan for at han og klubben skal lykkes fremover, fortsetter klubblegenden og markedssjefen.

Han ser frem til å kunne vie all sin tid til det svært viktige markedsarbeidet som er helt avgjørende for den sportslige satsingen i SIF.

- Vi har en enorm støtte i næringslivet i regionen, men vi må hele tiden utvikle oss og forbedre oss for å bevare denne posisjonen. Jeg gleder meg til å igjen ha 100% fokus på disse oppgavene, sier han.

Annonse fra Eliteserien: