Starter J17-lag i 2024

Strømsgodset vil løfte tilbudet til ambisiøse fotballjenter i vår region. Nå styrker vi satsingen ytterligere med etablering av J17-lag fra neste sesong, og utvidet samarbeid med NFF Buskerud og Drammen Toppidrett.

Annonse:

Bildet: Magne Jordan Nilsen (daglig leder Strømsgodset), Lina Mørch og Isabel Loe (spillere på J17), Jarle Finnestrand (leder Strømsgodset damer)

For fire år siden ble det startet en historisk damesatsing i Strømsgodset Toppfotball, og deretter har vi bygget steg for steg. Det ble en noe utfordrende start med pandemien, men jenteløftet er nå blitt godt etablert i klubben.

Dette har skjedd så langt:

2020: Etablering av A-lag - oppstart i 4. divisjon
2021: Opprykk til 3. divisjon
2022: Etablering av Rekruttlag - oppstart 4. divisjon. Sonesamlinger på Gulskogen (12-14 år) i samarbeid med NFF Buskerud. EliteAkademi i Talentgården (13-15 år)

Klare for et nytt løft i jentesatsingen

Nå er Strømsgodset klar for å ta det neste steget i det store jenteløftet – eller Jenteløftet 2.0 som vi også kaller det. Fra 2024 starter klubben et eget J17-lag, og vi inngår samtidig samarbeid med både NFF Buskerud og Drammen Toppidrett med et felles og omforent mål om å gi et bedre tilbud til fotballjenter i vår region.

- Det har vært viktig å få på plass en bred og god forankring, både internt i egen klubb og ikke minst eksternt med tanke på samarbeidsmodeller. Derfor har vi brukt ekstra god tid på denne prosessen. Nå er vi klare for et nytt løft i jentesatsingen og vi gleder oss stort, sier daglig leder Magne Jordan Nilsen.

I november ble det fattet et styrevedtak i Strømsgodset Toppfotball om å etablere J17-lag fra og med 2024-sesongen. Vedtaket innebærer også at klubben skal ha en tydelig lokal profil på damesatsingen, og den skal bygges på spillerutvikling, engasjement og kvalitet. For å lykkes med en slik satsing forutsettes en helhetlig tankegang, tydelig strategi og forankring - og en økt ressursmessig satsing. Gjennom høsten har klubben jobbet med å styrke det økonomiske fundamentet. Ikke alt er på plass, men nok til å rulle ut denne satsingen.

Cupfinale innen 2030

Målet er at Strømsgodset-jentene skal spille cupfinale på Ullevaal innen 2030, og i et enda lenger perspektiv; Ta steget opp i Toppserien. For å nå disse målene må klubben få på plass gode strukturer for spillerutvikling lokalt, ellers blir A-lagssatsingen i verste fall et luftslott på sikt.

- Det skal være mulig for ambisiøse jenter i vår region til å bli så god de vil her i Drammen, uten å måtte flytte til Oslo eller andre steder. Vi lukker ikke øynene for lokale jenters drømmer. Vi er klare for å ta dette ansvaret i Strømsgodset, sier leder for damesatsingen, Jarle Finnestrand.

De siste årene har vi merket en betydelig oppblomstring av jenter i denne regionen som ønsker å satse på fotballen. Jenter med ambisjoner. Som mest av alt ønsker å spille for Strømsgodset ute på Gamle Gress. Tidligere måtte disse jentene reise til Bærum og Oslo for å få godt nok tilbud. Den talentflukten håper vi nå stopper.

Samarbeid med krets og skole

Samarbeidet med NFF Buskerud innebærer felles tiltak for å støtte opp om flere sterke jentemiljøer i Nedre Buskerud, og gi en bedre trenings- og kamparena for de spillerne som har en indre motivasjon for å nå langt.

Camilla Hovland (avdelingsleder Drammen Toppidrett), Jarle Finnestrand (leder Strømsgodset damer) og Kjølv Eidhammer (spillerutvikler kvinner NFF Buskerud)
Camilla Hovland (avdelingsleder Drammen Toppidrett), Jarle Finnestrand (leder Strømsgodset damer) og Kjølv Eidhammer (spillerutvikler kvinner NFF Buskerud)

Strømsgodset vil bidra med trenerressurser som gjennomfører inspirasjonsøkter ute i breddeklubb, mens NFF Buskerud stiller med kretsansvarlig for spillerutvikler jevnlig på økter med vårt J17-lag og A-lag. NFF Buskerud ansatte i høst Kjølv Eidhammer i en 50 prosent stilling som spillerutvikler for jenter og han vil også ha en sentral rolle i dette samarbeidet sammen med KA.

Strømsgodset vil tilby hospitering for de fremste spillerne i breddeklubb – dette skjer i samråd med breddeklubb og kretsansvarlig (KA). Det skal også gjennomføres kvartalsmøter med sportslig ansvarlige i samarbeidedsmodellen.

Samarbeidet med toppodrettslinja på Drammen videregående skole innebærer at vi også får på plass en helhet med kombinasjonen skole og fotball, med felles intensjon om en bedre og mer tilrettelagt hverdag for de jentene som satser ekstra. Det vil være tette bånd mellom SIF og skolen, også når det gjelder metodikk og treningsinnhold.

- Disse samarbeidsmodellene vil bidra til å sikre en mer helthetlig satsing, og forhåpentligvis en bedre og mer strukturert hverdag for jentene. Så må vi gjøre oss erfaringer underveis, og sikkert justere etter behov, gjennom god dialog og kommunikasjon, sier Nilsen.

Hvem som skal trene det nye J17-laget er ikke avklart ennå. Treningene vil primært foregå på Gulskogen. Kamparena blir trolig Interkrets J17. Troppen kommer til å bestå av 14-16 spillere. Det er også dialog med NFF Buskerud og juridisk avdeling i NFF om muligheter for hospiteringsordninger, slik at et visst antall spillere kan delta på kamper selv om de ikke melder permanent overgang fra sin klubb. Her har vi ikke alle svarene klare.

- Vi jobber nå på spreng med det sportslige opplegget for neste sesong, og snakker med flere aktuelle trenerkandidater. Treningene vil starte opp i midten av januar, forteller Jarle Finnestrand.

Annonse fra Eliteserien: