NAV/Godset-samarbeid

Strømsgodset har et samarbeid med NAV Drammen for å hjelpe ungdom ut i arbeidslivet. Les mer om det her.

Annonse:

Samarbeidsprosjektet «Bli sett – ekte kjærlighet» er et tilbud til ungdom mellom 18 og 29 år – uten tilknytning til arbeidslivet og som trenger hjelp til å komme ut i jobb. Dette er et lavterskeltilbud uten krav til spesiell kompetanse eller bakgrunn. Et av Strømsgodsets bærekraftmål er mål nummer 10. - like mulihgeter. Gjennom samarbeidet med NAV ønsker vi å gi unge, arbeidsledige bedre muligheter til å komme seg ut i arbeid igjen

Avtalen innebærer at Strømsgodset skal gjennomføre tre ukers jobbkurs – fordelt på tre perioder. Kurset avsluttes med at deltakerne gjennomfører reelle jobbintervjuer ute hos våre sponsorbedrifter.

For deltakerne skal kurset videreføres med tre måneders arbeidstrening, noe NAV har ansvaret for. 

- Vi er veldig glad for at Strømsgodset tar et samfunnsansvar for denne gruppen og bidrar til kampen mot ungdomsledigheten. Dette vil gi både personlig gevinst for den enkelte ungdom og ikke minst en samfunnsmessig gevinst, sier Mehmek Safek hos NAV Drammen.


- Vi har definert at vi ønsker å være til og for lokalområdet vårt. Vi ønsker å gi noe til lokalsamfunnet rundt oss og særlig da mennesker under 30 år. Gjennom både Blåtimen, Gatelaget, Redd Barna-samarbeidet, GodsetAkademiet og nå også Strømsgodset-NAV samarbeid. Det blir enda en plattform der vi kan treffe unge mennesker og gi noe i møtet med lokalsamfunnet, sier Lage Sofienlund, leder for samfunn og utvikling i Strømsgodset Toppfotball.

Annonse fra Eliteserien: