350.000 til Aktive Lokalsamfunn

Strømsgodset Toppfotball er tildelt 350.000 kroner i støtte for arbeidet med Aktive Lokalsamfunn i Drammen.

Annonse:

Lokale idrettslag ble i år oppfordret av Drammen Idrettsråd å søke om midler til å ta et større samfunnsansvar. Nå er det klart at Strømsgodset Toppfotball, Strømsgodset Idrettsforening, Glassverket IF og Konnerud IL mottar til sammen 918.000 kroner for sin satsing på Aktive Lokalsamfunn.

Aktive Lokalsamfunn er nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede.

Det er Norges Idrettsforbund/Buskerud Idrettskrets, Drammen Idrettsråd, Drammen Kommune og Gjensidigestiftelsen som bidrar med pengene. Søknadene er blitt nøye vurdert av daglig leder i Drammen Idrettsråd, Geir Skinnes, inkluderingskonsulent i Drammen Idrettsråd, Janne C Hafskjold, daglig leder i Buskerud Idrettskrets, Øyvind Thorsen og Marte Bøhm fra Drammen Kommune.

Blir tatt på alvor

Leder for utvikling og samfunn i Strømsgodset Toppfotball, Lage Sofienlund, er svært ydmyk og glad for at klubben nådde opp sin søknad.

- For oss i Strømsgodset Toppfotball er denne tildelingen er bevis på at vi nå blir tatt skikkelig på alvor som en reell aktør i samfunnsutviklingen i Drammen. Det å få muligheten til å ha en definert rolle inn i arbeidet med å skape aktive lokalsamfunn er vi stolte av. Nå gleder vi oss til å komme ut i de ulike bydelene og bidra enda mer i nærmiljøutviklingen i byen. Dette blir helt strålende, sier Sofienlund.

Pengene skal brukes til å videreutvikle og styrke arbeidet ut mot skoler og idrettslag i byen. Strømsgodset har allerede vært mye involvert og vi ser frem til å bidra til å skape enda mer aktivitet og idrettsglede ute i bydelene.

- Dette er en historisk tildeling da det er første utdeling av midler til aktive lokalsamfunn i Drammen. Prosjektene som mottar midler idag er spesielt spennende fordi de har ambisjoner over tid, sier Janne Hafskjold, inkluderingskonsulent i Drammen Idrettsråd.

Et utvidet ansvar

- Idrettslag spiller allerede en avgjørende rolle i sine lokalmiljøer gjennom den daglige aktiviteten for sine medlemmer. I satsningen på Aktive Lokalsamfunn støtter vi idrettslag som tar et utvidet ansvar for å skape aktivitet for innbyggerne i sitt nedslagsfelt, uavhengig av medlemskap og i samarbeid med skolen og andre frivillige organisasjoner. Slike tiltak må derfor på sikt finne sin egen form for økonomisk bærekraft, sier Øyvind Thorsen, daglig leder i Buskerud Idrettskrets.

Chris Bjelke fra Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner i Buskerud. Han heier på Aktive Lokalsamfunn og håper prosjektene utvikler seg til modeller som kan vise seg å være forbilder for andre
Aktiv Lokalsamfunn

 - Det er herlig å se at hvordan prosjektene utvikler seg i Buskerud. Vi er heldige som kan bidra inn mot økt aktivitet. Det hele starter med ildsjeler lokalt, sier han.

Dette er Aktive Lokalsamfunn

Et prosjekt der det offentlige, private og frivillige i ulike bydeler jobber for å skape trygge og aktive landsbyer der barn og unge skal kunne vokse opp med følelse av tilhørighet og helhet.

Skolen/barnehager samarbeider med idretten og øvrig frivillighet om å bygge bro mellom skoletid og fritid. Det å tenke helhetlig rundt barns oppvekstsmiljø er sentralt. Læringsløp Drammen kaller det ressursmobilisering.

Drammen Idrettsråd og Buskerud Idrettskrets har drevet fram prosjektet i samarbeid med lokalsamfunnene ute i bydelene. Den første suksessen blei Konnerud-modellen der prosjektet "Av ungdom, for ungdom" ble det første prosjektet der det offentlige gikk inn og fullfinansierte en stilling som idrettskonsulent ansatt i idrettslaget i bydelen.

I dag er følgende bydeler oppe og går med ulike bydelsprosjekter som alle er under paraplyen Aktive lokalsamfunn:

Øren/DBK - Den du er, er bra nok for oss
Åssiden/ÅIF - Aktiv på Åssia
Gulskogen/SIF - Ekte kjærlighet på Gulskogen
Strømsåsen/Drafn - Full fart i Strømsøåsen
Åskollen/GIF
Brandengen/Skiold
Konnerud/KIL - Aktivt Konnerud

Annonse fra Eliteserien: