Union Eiendomsutvikling

Om Union Eiendomsutvikling

Union Eiendomsutvikling er et vitalt og urbant mangfold av leiligheter, småforretninger, høgskoler, kultursenter, næringsvirksomhet, serveringssteder, forretninger, torg, båthavn m. m.

FAKTA

  • Partnernivå: Samfunnsansvar

  • Bransje: Eiendomsutvikling/utleie av næringsareal

  • Besøkadresse: Grønland 70A, Drammen

  • Postadresse: Postboks 2295 Strømsø, 3004 Drammen

  • Webadresse: www.unioneiendom.no

  • Telefon: 32 27 65 80