Strømsø United

Strømsø United er ikke et fotballag – men heller ikke så langt unna!

Om Strømsø United

Strømsø United AS eies i fellesskap av Dpend Eiendom AS, Castrum Eiendom AS og Christensen Eiendom AS. Ved å samle mange eiendommer under felles eierskap kan vi nyte godt av hverandres kompetanse og spille på lag framfor å ha konkurrerende interesser.
Strømsø United ønsker å gi noe tilbake til byen i form av en helhetlig områdeutvikling. Målet vårt er å skape bærekraftige og brukervennlige bygg som legger til rette for et mangfoldig byliv på gateplan. Strømsø skal ha noe for alle!

FAKTA