PwC Drammen

Om PwC Drammen

Lokale bedrifter som samarbeider med PwC i Drammen opplever at vi gjør dem mer robuste i møte med ulike utfordringer. Hva som er verdifullt for hver enkelt varierer: Noen ganger handler det om kapital og likviditet, andre ganger om analyse og synliggjøring av verdiskaping – eller helt andre ting.

Vårt bidrag er å tilføre Buskerud-bedrifter god styring og kontroll. Dette er viktige ingredienser i alle bærekraftige suksesshistorier. Det er fordi robuste bedrifter opplever økt tillit ikke bare blant kundene, men også hos investorer, långivere, ansatte, lokalsamfunn og myndigheter.

Ta kontakt for å snakke med oss om hvordan våre revisorer, regnskapsførere, advokater og rådgivere kan bidra til å forbedre din virksomhet!

FAKTA

  • Partnernivå: Bronseklubben

  • Bransje: Revisjon, rådgivning og regnskap

  • Besøkadresse: Strømsø Torg 9, 3044 Drammen

  • Postadresse: Postboks 2078 Strømsø, 3003 Drammen

  • Webadresse: www.pwcglobal.com/no

  • Telefon: 02 316